(DOKUMENT) Prohlášení zastupitele J. Kaše k falešnému profilu na sociální síti

Vážení zastupitelé!

Dovolte mi, abych se touto formou veřejně distancoval od údajně mého facebookového profilu, který se t.č. šíří touto sociální sítí.
V tomto profilu jsou mým jménem prezentovány názory, jejichž autorem v žádném případě nejsem a ani nemohu být.
Nemám totiž vytvořen svůj facebookový profil a tuto sociální síť nepoužívám.
Zřejmě se tak k životu opět probudila novinářská hydra, která se svými agresivními a často vulgárními fake news snažila již během volebního období ovlivnit chování a názory lidí a zkompromitovat tak některé členy stávající koalice.
Tato morální obluda si nyní vzala za cíl mě, respektive mou osobu, opět zjevně s cílem narušit koaliční spolupráci.


Z obsahu článku lze vyčíst, že jí pravděpodobně nejvíc leží na prsou to, že jsem členem redakční rady našeho měsíčníku. Lze se tedy domnívat, že jde o někoho, kdo změnou vydavatele tohoto časopisu ztratil svůj vliv na jeho obsah a není schopen se s tímto jinak vyrovnat, než sprostými útoky pomocí sociální sítě.
Chci tímto dotyčnou osobu / či osoby/ upozornit, že svým konáním se již zjevně pohybují za hranicí zákona a takto bude též jejich konání hodnoceno.

Věřím, že i ti komunální politici, kteří nesdílejí některé moje politické názory, se od této formy politického boje distancují.
Výše uvedené totiž nepatří do společnosti slušných a normálních lidí!
S přáním hezkého prožití vánočních svátků a hlavně zdraví v novém roce

Jiří Kaše

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů