Dvacetiprocentní cenový skok vody v Pelhřimově je českým rekordem

fb

Pelhřimovští zastupitelé nespěchají s komentářem tabulky o hospodaření města Pelhřimov v roce 2014. Z tabulek Občasníku je možné vyčíst i jeden pozoruhodný rekord: i když pelhřimovská radnice rozhodla o téměř dvacetiprocentním růstu ceny vody, stále jsou náklady města Pelhřimov na vodné a stočné nižší než výnosy. V pozadí skokového růstu ceny vody roku 2014 jsou zřejmě problémy s výstavbou ČOV Pelhřimov: aby radnice vykryla ztrátu části státní dotace na stavbu čističky, musela přistoupit ke zvýšení ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo.

Rekordní skok ceny vody

V roce 2014 skočila cena vody v Pelhřimově téměř o dvacet procent. V sousedním Humpolci byl růst pouze čtyřprocentní. Obě města spravuje vodárenská společnost Vodak Humpolec. Růst ceny vody má přitom v rukou pelhřimovská radnice. Předsedové politických stran nespěchají s komentáři k tabulkám s růstem cen vody pro obyvatelstvo.

Cenový růst vody v Pelhřimově je českým rekordem roku 2014

Soukromá společnost vládne pelhřimovské vodě

O distribuci pitné vody a vodárenské služby pro město Pelhřimov se stará soukromá společnost ze sousedního Humpolce. Zatím se pelhřimovští lidovci  a ani další členové koalice na pelhřimovské radnici nevyjádřili, zda ponechají vodovody v rukách soukromé společnosti, nebo je dají do rukou městské společnosti Technické služby města Pelhřimova.

Například zimní stadion v Pelhřimově radní města odebrali ze správy místního hokejového klubu a svěřili ho pod správu Technických služeb.

Letos na jaře pak pelhřimovští lidovci odvážně řízli do hospodaření místního hokejového klubu.“Změny v Zásadách pro poskytování prostředků na sportovní činnost jsou vedeny snahou města nastavit průhledný a spravedlivý systém podpory sportu ve městě. Tolerování stávajícího stavu by nebylo podle mého přesvědčení správné,“ uvedl lidovecký místostarosta Pelhřimova Josef Koch.

Odvážné říznutí do vodárenství by ale mohli občané pocítit stejně jako sportovci. Hodně by to bolelo. Růst ceny vody zatím komentovala pouze opozice:

„Nejde o to jaký růst je pro koho jak přijatelný. Cenu vody budeme určovat na základě tzv. finanční analýzy, kterou město muselo vypracovat při čerpání dotace na rekonstrukci a rozšíření ČOV. Tato analýza jasně říká, jaká má být cena, aby se investice do ČOV zaplatila. Pokud nebudeme dodržovat čísla z finanční analýzy, tak může dokonce dojít v krajním případě i k dalšímu krácení dotace, resp. jejímu vrácení či nějaké části. Radnice by měla lidem představit tuto analýzu a říct o kolik se bude muset voda zdražit. Tato čísla věděli už před volbami a ví je i dnes, ale zatím zarytě mlčí,“ uvedl předseda opozičního zastupitelského klubu Změna pro Pelhřimov Pavel Hájek.

Jaký cenový růst pro rok 2016 je pro politické strany v Pelhřimově přijatelný? Dopustí růst ceny vody o téměř dvacet procent jako v minulosti?

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů