Insolvenční správkyně žádá soud o úplné omezení dispozičních práv JHMD

Jindřichohradecké místní dráhy nepředkládají insolvenčnímu správci jím žádaný přehled očekávaných příjmů a plánovaných výdajů, který by měl na příjmové straně zohledňovat zůstatky na bankovních účtech dlužníka, zůstatky v hotovostní pokladně, stávající i budoucí pohledávky dlužníka, a veškeré plánované výdaje. Zdá se, že společnost nemá dostatek sil a finančních prostředků k péči řádného hospodáře o vlastní majetek.

Insolvenční správce obdržel v kopii mailovou zprávu zaměstnance Jindřichohradeckých místních drah, který zaměstnavatele v rámci zajišťování a dohledu na stavem majetkové podstaty upozornil na havarijní stav haly v Lovětíně s tím, že se snažil sám přijmout preventivní opatření k zabránění vzniku škody, když bezúspěšně kontaktoval s žádostí o pomoc hasiče.

Insolvenční správce vyzval Jindřichohradecké místní dráhy ke sdělení, jaké řešení bylo v dané věci dlužníkem přijato, a pokud dosud nebylo přijato žádné, aby insolvenčnímu správci obratem předložil návrh řešení včetně vyčíslení nákladů spojených s jeho realizací.

Dlužník na výzvu insolvenčního správce nereagoval. Opatření k nápravě rovněž nepřijal.

S ohledem na výše popsané panuje obava insolvenčního správce, že by mohlo dojít k významnému snížení hodnoty majetkové podstaty. Insolvenčnímu správci nezbývá, než navrhnout, aby insolvenční soud omezil dlužníkovo dispoziční oprávnění zcela.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů