Kraj Vysočina začne posuzovat rozvoj silniční sítě do roku 2050

Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina bude základním koncepčním dokumentem Kraje Vysočina v oblasti silniční dopravy se specifikací dlouhodobých investic do r. 2050. Materiál je zaměřen na silniční komunikaci, pozornost je věnována nejen osobní, ale také hromadné dopravě a cyklodopravě.

Podle informací Občasníku má dokument zhruba tříměsíční zpoždění, definitivní verze bude k dispozici až na konci letních prázdnin.

 

Koncepce bude jedním z podkladů pro čerpání dotací z nového programovacího období. V koncepci bude posouzena stávající páteřní komunikační síť a bude navržena její úprava.

Koncepce nebude navrhovat nové komunikace, především budou zhodnoceny stávající komunikace z hlediska jejich zařazení do tříd a budou stanoveny potřebné investice do komunikací a investice do údržby jednotlivých komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina včetně priorit.

Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina má za úkol vyhodnotit potřebnost investic a údržby na jednotlivých komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina ve vztahu k současné i očekávané intenzitě dopravy a budoucímu rozsahu veřejné hromadné dopravy ve výhledu do roku 2050 a jejich optimalizaci. Zároveň musí zohlednit rozvojové záměry na silniční a dálniční síti ve vlastnictví státu na území Kraje Vysočina.

V koncepci bude provedena identifikace dopravně nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a návrh řešení, budou stanoveny hlavní problémy s ohledem na předpokládaný vývoj a rozvoj objemu dopravy.

Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina bude v konečné podobě schvalovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Předpokládaný termín schválení je podzim 2016.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů