Krajská ex-předsedkyně Pirátů je ve střetu zájmů na jihlavském Magistrátě

Pojem střet zájmů je velice širokým pojmem, jehož všeobjímající definici nenalezneme v žádném právním předpise. Podstatné je, že konflikt zájmů vzniká už ve chvíli, kdy nastupuje riziko ovlivnění, a ne až ve chvíli, kdy k ovlivnění skutečně došlo. Sekundární zájem přitom nemusí být jen materiální, ale například může jít také o přání podpořit blízkou osobu nebo získat uznání a popularitu.

Střet zájmů je situace, ve které jsou pracovní, úřední, smluvní a podobné povinnosti člověka nebo organizace v rozporu s jeho soukromými zájmy. Definice Dennise F. Thompsona z roku 1993 říká: „Konflikt zájmů je stav, v němž profesionální úsudek týkající se primárního zájmu (například blaho pacienta nebo validita vědeckého výzkumu) má tendenci být nevhodně ovlivněn sekundárním zájmem (například finančním prospěchem).“

Na jihlavském Magistrátě má problematiku sociálního bydlení na starosti Michaela Vodová. Jako pracovník Jednotného místa pro bydlení Jihlava:

  • zajišťuje přímou podporu cílové skupiny osob (osoby bez domova a osoby ohrožené bytovou nouzí) zejména formou poskytování poradenství, analýzy potřeb jednotlivých domácností ohrožených bytovou nouzí, kontaktování vhodných návazných služeb podle anamnézy domácností, podpory vybraných ohrožených domácností podle principů case managementu 
  • zajišťuje pravidelný kontakt se zástupci cílové skupiny včetně provádění šetření v terénu
  • v rámci kontaktu se zástupci cílové skupiny vyhodnocuje naléhavost jejich bytové nouze, poskytuje poradenství o jejím možném řešení, zajišťuje individuální plánování domácností a kontaktuje relevantní odborné služby a vytváří síť podpory s důrazem na prevenci ztráty bydlení
  • provádí pravidelnou depistáž domácností ohrožených ztrátou bydlení prostřednictvím sítě spolupracujících aktérů 
  • zabezpečuje koordinaci návazné podpory domácností v přístupu k adekvátnímu bydlení, ukončování stavu bytové nouze a prevence ztráty bydlení  a další činnosti jednotného místa pro bydlení v rámci realizace projektu Jednotné místo pro bydlení Jihlava

 

Michaela Vodová je velmi aktivní členkou Pirátské strany. Podílela se na historicky prvním referendu v Jihlavě, které se zabývalo otázkou odpadového hospodářství města. Členkou Pirátské strany se stala v roce 2011. Krátce poté byla zvolena členkou Republikového výboru. Pracovala jako dobrovolnice v Personálním odboru Pirátů na pozici vedoucí administrativy a v administrativním odboru na pozici správkyně datové schránky. Roku 2012 byla zvolena místopředsedkyní krajské organizace Pirátů na Vysočině a od roku 2013 byla jeho předsedkyní. V roce 2013 byla lídryní krajské organizace Pirátů na Vysočině ve volbách do Poslanecké sněmovny. Pro Pirátskou stranu Vodová působila i jako placený manžer jako Krajského sdružení Vysočina

Vodová je zastupitelkou v obci Chlum na Třebíčsku. Letos v létě přestoupila z místního sdružení Třebíč do místního sdružení Jihlava. Lze očekávat aktivní vliv úřednice Magistrátu na sociální politiku města, současně je Vodová povinna aktivně prosazovat politické cíle Pirátů jako členka místního sdružení Jihlava. Politickým přestupem z Třebíče do Jihlavy pirátka Vodová vlastně potvrdila svůj střet zájmů úředníka města se zájmy člena politické strany.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů