Mandát (Brno autem): Neregulujte v Jihlavě noční, ale denní parkování!

Předseda spolku Brno autem Jan Mandát je dnesuvolněným radním městské části Brno-střed pro dopravu a bydlení. Brněnský parkovací systém je pro Jihlavu inspirací a vzorem vlastního parkovacího systému. Radní Mandát se v Brně zaměřil například úbytek parkovacích míst při rekonstrukcích městských ulic. Je smutným zvykem, že při rekonstrukcích v poslední době v každé ulici Brna zanikla parkovací stání.

Všechny ulice v Brně se musí podle Mandáta opravovat tak, aby výsledná úprava byla ku prospěchu všem obyvatelům městské části.

Jaké dobré rady můžete Jihlavě poskytnout ke kopírování parkovacího systému města Brna (Co okopírovat) ?

Brno má velmi efektivní systém registrace a správy oprávnění – žadatel si jej snadno vyřídí dálkově přes internet a není nutná návštěva na pobočce. Placení parkovného je pak možné, kromě automatů, i přes mobilní aplikaci. Brnu se také povedlo efektivně regulovat účelové komunikace, kde zóna nemůže být zavedena. Dřívější vedení města se soustředilo pouze na regulaci místních komunikací a účelové komunikace poněkud opomenulo. V tomto volebním období se podařilo regulaci takzvaných účelovek vyřešit mohu vřele doporučit neopakovat tuto chybu a při zavádění oblastí placeného stání na místních komunikací zavést současně a nebo návazně systém regulace účelovek tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému přesunu vozidel bez oprávnění z místních komunikací například do přilehlých vnitrobloků. Současně je potřeba řešit, kde budou parkovat vozidla bez oprávnění. Pokud chce město vytlačit auta nerezidentů, pak musí znát odpověď na otázku, kde budou tito parkovat. Opět chyba z minulého volebního období – překotně se chystalo zavádění zón a neřešila se dostatečně parkovací domy a záchytná parkoviště typu P+R. To se podařilo v poslední době naštěstí vyřešit a parkovací kapacity se plynule navyšují. 

Je při Vašich zkušenostech lepší zavádění „najednou celoplošně pro celké město“ nebo „postupně po částech a ulicících“ ?

Celoplošné zavedení podle mého názoru není možné. Úřady mají své kapacity a celý proces realizace zóny je navíc velmi náročný. Zónu musíte vyprojektována, projekt nechat schválit, pak stanovit značení opatřením obecné povahy a následně realizovat svislé a vodorovné značení. V ulicích pak musí být značení realizováno s dostatečným předstihem. S ohledem na komplikovanost celého procesu není, podle mého názoru, možné zavést systém regulace parkování formou oblastí placeného státní pro město velikosti Jihlavy ze dne na den.

Jaké dobré rady můžete poskytnout Jihlavě o fungování parkovacího systému (co vyřešil) ?

K již uvedenému bych doplnil důležitou poznámku – neregulovat noční ale naopak denní stání. Model zóny C (regulace večerního a nočního stání bez omezení přes den) byl, podle mého názoru, zaveden v Brně nevhodně a z praktických zkušeností se domnívám, že regulace parkování přes den je mnohem účinnější a vhodnější pro rezidenty, než omezování stání nočního. 

Kde jsou citlivá / bolavá místa zavádění parkovacího systému ?

Je potřeba si uvědomit, že zóny neznamenají vznik nových parkovacích stání. Jedná se pouze o změnu existující úpravy provozu. Zóny navíc znamenají vyznačení stání podle aktuálních norem, proto je potřeba počítáte s tím, že některá místa dosud užívaná k parkování, po vyznačení zóny zaniknou. Se zavedením zóny se pak nutně pojí rovněž přesun vozidlem bez oprávnění tam, kde dosud žádná regulace neexistuje. Jak již bylo zmíněno výše, je tedy potřeba znát nejen odpověď na otázku kde a jak zavést zónu, ale také kde a jak realizovat záchytná parkoviště nebo parkovací domy.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů