Neznámý plynovod zkomplikoval v Jihlavě výstavbu parkoviště

I výstavba obyčejného parkoviště se v Jihlavě může stát velmi náročnou akcí. Při výstavbě nového parkoviště stavební firma nalezla neznámý plynovod. Kvůli tomu byla tři parkovací stání upravena oproti původní projektové dokumentaci se souhlasem odboru dopravy. 

Dále byl nalezen také ventil, který bude přístupný šachtou s poklopem umožňujícím pojíždění motorovými vozidly. Při připojování uličních vpustí do kanalizace dle projektové dokumentace by musela být tato kanalizace několikrát ve velké hloubce odvrtána (narušena).

Stávající kónusy jsou v havarijním stavu, poklopy nejsou vhodné k pojíždění motorovými vozidly.

Správce kanalizační sítě (JVaK-Jihlavské vodovody a kanalizace) doporučil provést kanalizační nový sběrač v menší hloubce a odvodnění parkoviště zaústit do dešťové kanalizace na jednom místě. Budou osazeny nové kanalizační kónusy a poklopy na šachtách.

Šachty budou nastaveny skružemi tak, aby splňovaly požadavky (maximálně 25cm vyrovnávacích prstenců). Pod stavbou parkoviště je nutné vyměnit zemní soupravy a nastavit (prodloužit) hydrant tak, aby armatury a krycí poklopy byly osazeny dle zásad provozovatele vodovodu.

“ Stavět se začalo letos 20. května a hotovo bylo 22. srpna, kdy proběhla kolaudace parkoviště. Stavba byla nejen rychlejší, ale i levnější. Původní cena 4,8 milionů korun bude snížena o cca 280 tisíc na základě konečného zaměření a geometrického plánu,“ informoval náměstek primátorky pro dopravu Petr Laštovička.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů