O hokejovou dotaci Velké Meziříčí už požádalo, vlastnické vztahy jsou teprve v řešení

Až s odstupem dvou týdnů vydalo město Velké Meziříčí oficiální informace o setkání mocných zastupitelů v kanceláři starosty města Alexandrose Kaminarase. Mluvčí města Lucie Málková zodpověděla dotazy s odstupem dvou týdnů.

-Jaké jsou výsledky schůzky z 22. 12.2020? Jaký bude další postup?

Vzhledem k tomu, že dotace byla vypsána necelé dva týdny před termínem odevzdávání žádosti, tak vedení města spolu se zástupci opozičních stran projednali stav připravované dotační žádosti. Představitelé města taktéž diskutovali možnosti podání dotace a problematiku týkající se vlastnického podílu soukromé osoby na dotčené parcele. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o podání žádosti v co nejkratším termínu.

-Co je známo o nabídce na odkup Sport baru? Proč budou známy další informace až v příštím týdnu?

Tato nabídka musí být nejprve projednána na plénu zastupitelstva města a následně vyhodnocena ze strany poskytovatele dotace. Následně budou známy bližší informace vztahující se k dané věci.

-Jaké má město rezervy a finanční krytí záměru rekonstrukce zimního stadionu?

Město plánuje pokrýt záměr rekonstrukce formou úvěru.

-Plánuje město Velké Meziříčí vydat tiskovou zprávu k podání dotace?

Ano, plánuje.

-Jakou aktivitu vyvinulo nebo vyvine redakce Velkomeziříčska?

Redakce Velkomeziříčska zajistí veškeré dostupné informace, na jejichž základě vytvoří a uveřejní tiskovou zprávu.

-Kdy se objeví tisková zpráva města? Kdy se objeví článek na webu velkomeziricsko.cz o podání dotace?

Město Velké Meziříčí včetně redakce Velkomeziříčska plánuje tiskovou zprávu uveřejnit po projednání zastupitelstvem a prvním vyhodnocení žádosti ze strany Národní sportovní agentury. 

Dnes, 11. ledna,  naleznete na webu města článek pojednávající o podání žádosti na rekonstrukci zimního stadionu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů