Odtahová služba se domáhá zaplacení nákladů za chybný postup vyproštění vozidla

Okresní soud v Jičíně projednává žalobu odtahové služby na úhradu nákladů za odtah vozidla. Soudní znalec sdělil soudu, že k prodlení odtahové služby s vyprošťováním vozidel došlo již na začátku, neboť po čtrnácté hodině se na místo dostavilo první vyprošťovací vozidlo MAN 18 t, což znamená, že tímto vozidlem bylo možno vyprošťovat vozidla o váze do osmnácti tun. Odstraňované vozidlo včetně nákladu však vážilo osmatřicet tun. Svědek proto požádal o pomoc, v následujících dvou hodinách se na místo dostavili další dvě vozidla o nosnosti čtrnácti tun Jeřáb AV 14 a další pětatřicetitunový MAN. Poslední vozidlo se na místo dostalo kolem osmnácté hodiny a poslední vyprošťování trvalo do třiadvacáté hodiny.

Z fotografií, které jsou k dispozici je zřejmé, že při vyprošťování byl 26 . 11. byl použit nesprávný postup a to tak, dopředu, a do boku kolmo na vozovku, ale souprava byla přivázána pod těžištěm, což nebylo správné a nemohlo vést k jejímu vyproštění. Naopak v důsledku tohoto tahu, došlo ke zkroucení soupravy a tato se zabořila pravým předním kolem tahače hlouběji do příkopu.

Nehoda tak, jak byla dokumentována, není nijak neobvyklá, stejně tak není neobvyklý náklad, který převážela a také to, že je požadováno vyprošťování soupravy i s nákladem. Daná souprava se stávala z tahače a ze sklápěcího návěsu, který byl volně položen na rám návěsu. Při běžné přepravě to nečiní žádné potíže, ale při vyprošťování v důsledku křížení se nástavba zvedala a bylo třeba ji zabezpečit na rám. K tomu byly použity vázací popruhy, což jsou pět centimetrů široké pásy z hmotností do 5 t, ovšem jak zmínil soudní znalec ve znaleckém posudku, vhodnější by bylo použít vázací smyčky, což jsou textilní úvazky třicet cm široké, s nosností deset a více t, které by umožnily uchopení celé soupravy a zvednutí na silnici. Takové vázací smyčky žalobkyně k dispozici při vyprošťování neměla.

Svědek vypověděl, že tento způsob vyproštění požadoval po pracovnících odtahové služby, ale nebyl možný, protože nebyly vybaveni. Z fotografií je také zřejmé, že při nehodě souprava sjela ze silnice do příkopu a nalehla včetně návěsu na protilehlý břeh, nicméně nespočívala na tomto břehu celou boční plochou, což je zřejmé z poškození kabiny na fotografiích. V důsledku nesprávného vyprošťování došlo 26. 11. 2015 k tomu, že celá souprava se na břeh položila celou boční stranou, což bylo zřejmé, jednak z pomačkání kabiny a jednak z otisku návěsu na břehu.

Dále soudní znalec před soudem zmínil, že po příjezdu prvního vozidla se svědkem, tento provedl demontáž hnacího hřídele havarovaného tahače, k čemuž nebyl žádný technický důvod. To se běžně neprovádí. Po demontáži svědek čekal na příjezd dalších vozidel, které teprve začali s vyprošťováním. Není také pravdou, že je běžné, že se neprovádí kontrola provozuschopnosti havarovaného vozidla. Takové vozidlo není kontrolováno jen tehdy, je li na něm porucha zřejmá. To v daném případě nenastalo.

Nicméně z fotografií a obsahu soudního spisu není zřejmé, zda vozidlo provozuschopné bylo a proto soudní znalec nepokládal za správné, aby do úplaty za služby nebyl zahrnut odtah soupravy, jak požadovala odtahová . Z fotografií je zřejmé, že hnací zřídel byla z místa odvážena samostatně, a vozidlo v důsledku toho bylo neprovozuschopné po vyproštění.

Odtahová služba měla pro vyprošťování vozidel při charakteristických nehodách zpracovanou směrnici jako interní přepis a je třeba říct, že první den při vyprošťování pracovníci podle této směrnice určitě nepostupovali. Následujícího dne přijel na místo jednatel žalobkyně, přehodnotil situaci, vozidla přestavěl na záď a začalo se s vyprošťování zadní části návěsu. To už interní směrnici odpovídalo – částečně.

Došlo k tomu, že pravá zadní strana návěsu byla po podložení dřevěnými trámy vyheverována na úroveň vozovky a silou tahačů byl strhnut návěs na vozovku. Ten se ve vztahu k tahači postavil do pozice tzv. jedničky. Následně došlo k převázání lan na tahač a vyprošťovací vozidla vytáhly i jej. Tento postup je časově náročný, protože předpokládá převázání vyprošťovacích lan a řetězů ale výsledek by takový, že došlo k vyproštění soupravy i s nákladem, jak bylo požadováno.

Zhruba po dvanácté hodině byl tahač odtažen, z obsahu spisu vyplývá, že návěs byl dán do provozu a přepojen na jiný tahač. Soudní znalec ještě soudu zdůraznil, že kromě škody na soupravě došlo k zastavení provozu na silnici I. tř. na zhruba dvacet hodin, což je zcela nepřijatelné pro správce komunikace, a způsobuje škody dalším přepravcům, kteří musejí uzavřený úsek objíždět a ujedou více km.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů