Opoziční zastupitel Blažek (ČSSD) vyzval starostu k jednání o pomoci Moravě

Až šestnáct z jedenadvaceti zastupitelů Velkého Meziříčí by se mohlo dostavit na jednání mimořádného zastupitelstva. Předběžný termín je osmý červenec. Jediným bodem jednání má být pomoc Moravě. Konkrétní výše finanční pomoci záleží na schváleném usnesení mimořádného zastupitelstva.

Zastupitelka Ivana Bíbrová (dříve Společně VM) už doručila starostovi Alexandrosovi Kaminarasovi (Společně VM) seznam zastupitelů, kteří by se mohli dostavit onoho osmého července ke schválení finanční pomoci tornádem postižené jižní Moravě. Zastupitelka Bíbrová opustila před časem řady podporovatelů starosty Kaminarase.

Starosta Kaminaras naznačil odložení jednání o pomoci jižní Moravě na podzimní řádné jednání zastupitelstva města Velkého Meziříčí. Radní města se měli údajně setkat už druhý den po řádění tornáda, k mimořádnému jednání Rady města ale nedošlo.

Už šest měsíců se ve Velkém Meziříčí nekonala tisková konference s živými novináři, „tiskovými konferencemi“ nazývá vedení města videoprojevy starosty Kaminarase a místostarosty Smažila. Za natočení videoprojevu je honorován místopředseda místní ODS Jiří Michlíček patnácti sty korunami z obecní pokladny.

Předseda Finančního výboru zastupitelstva Velkého Meziříčí již adresoval starostovi Kaminarasovi zdvořilou prosbu o svolání mimořádného jednání o pomoci jižní Moravě.

“ Vzhledem k nastalé tíživé situaci na jižní Moravě Vás žádám jako zastupitel Velkého Meziříčí a zároveň jako předseda finančního výboru k svolání zasedání zastupitelstva na 8. července. Bodem jednání by byla finanční pomoc v takto zasažené oblasti pro konkrétní obec. Dle mých informací jsem přesvědčen, že nadpoloviční většina zastupitelů se bude moci v tomto termínu zúčastnit. V září na dalším jednání zastupitelstva můžeme diskutovat o případné další pomoci. Věřím, že mé prosbě vyhovíte,“ napsal zastupitel Blažek (ČSSD).

Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat mimořádné zasedání, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva.

Pokud nebude starosta Kaminaras reagovat na zdvořilou prosbu zastupitele Blažka, může mimořádné zastupitelstvo svolat místostarosta František Smažil (ANO) nebo kterýkoliv jiný člen zastupitelstva.

O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva informuje obecní úřad vyvěšením informace na úřední desce alespoň sedm dní před zasedáním zastupitelstva, případně dále způsobem v místě obvyklým.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů