Pelhřimov neumí aplikovat Zákon o rostlinolékařské péči

Vedení města Pelhřimov opět projevilo neschopnost řešit každodenní problémy města. Tentokrát jde o neposečenou trávu na soukromých pozemcích ve městě.

Vedení města Pelhřimov v čele se starostou města Františkem Kučerou (ČSSD), místostarosty Josefem Kochem (KDU-ČSL) a Ladislavem Medem (ODS) neumí aplikovat na situaci v Pelhřimově Zákon o rostlinolékařské péči.

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že neudržuje svoje pozemky (resp. nezjišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu škodlivého organismu včetně plevelů) může obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 79b odst. 1 písm. a) a § 79b odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 30 000 Kč.

Právnické osobě, která se dopustí stejným jednáním jiného správního deliktu, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 79f odst. 1 písm. a) a § 79f odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Úředníci pelhřimovské radnice zajisté zvládnou zúřadovat z moci úřední podnět obdržený vedením města. Pokud by totiž nečinili, může vedení města Pelhřimova žádat Krajský úřad Kraje Vysočině o opatření proti nečinnosti.  Je možná i varianta zásahu Krajského úřadu jakmile se o situaci dozví. Například z informace od hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, který je řadovým zastupitelem Pelhřimova.

Situací v Pelhřimově se může zabývat i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně. V rámci rostlinolékařského dozoru zjišťuje tento správní úřad nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné, a projednává a stanoví úřední opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů