Ostrá reakce hejtmana Běhounka na situaci hřiště „Za Kalvárií“ v Pelhřimově!

Lídr krajské kandidátky vysočinských sociálních demokratů a současný hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ostře zareagoval na situaci kolem hřiště „Za Kalvárií“ (více zde):

Běhounek„Obdržením pozvánky na mimořádné jednání Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas mládeže na němž se má projednávat multifunkční hřiště u ZŠ Osvobození jsem nucen zcela jednoznačně a otevřeně odpovědět. Přepokládám, že jde o reakci na jednání ZM Pelhřimov dne 27.4.2016 a diskuzi a následné vyřazení tohoto bodu s již navrženým rozpočtovým opatřením z jednání ZM. Chci vám všem předat pouze informaci kterou mám a předpokládám, že je pravdivá a to, že materiál nebyl projednán v Radě města Pelhřimov, nebyl projednán ani ve Finančním výboru zastupitelstva města Pelhřimov a přesto byl na jednání ZM předložen. Navíc mi není známo, že by byl v diskuzích pracovních setkání řazen mezi priority, co více, že by se o něm více či hlouběji diskutovalo. Překvapení až šok je o to větší, že se vlastně vytváří nové sportovní centrum, které nikterak, dle mého názoru neřeší, jiné diskutované a schválené projekty naopak je odsouvá či zcela ruší.

Fotbalový umělý trávník na Kalvarii je na konci životnosti, FAČR jej nejspíše nepovolí pro soutěžní utkání dále vyžívat. Jeho revitalizace byla plánována s využitím financí z fondu MŠMT. Jak jsem byl překvapen sdělením, že sice Pelhřimov je v seznamu, ale NEPODAL projekt a žádost!!! Vzhledem k tomu, že jsem byl přímo MŠMT dotázán proč, ptám se i já kompetentních pracovníků co bylo důvodem, že projekt nebyl podán. Otázky které mě napadají v této souvislosti, pokud napadnou i Vás, si zodpovězte sami. V plánu investic byl naopak program výstavby hřiště za soudem k potřebě ZŠ I.a.II. pro možné využití výuky tělocviku pro studenty uvedených škol. Je odložen pro údajně nedokončená jednání s Českou správou sociálního zabezpečení. Dle mých informací ale jednání nejsou již jen v rukou ČSSZ. Dalším projektem je rekonstrukce 30 let starého areálu volejbalu s vytvořením prostoru pro víceúčelové hřiště které by bylo k dispozici především rodinám a dětem z lokality Polní dvůr.I zde projektové práce kulhají. Ptám se proč???? Když v rozpočtu tyto akce zařazeny byly.

Areál, který nám záviděla mnohá města v ČR v oblasti ulice Nádražní zvolna chátrá a potřeboval by investice do obnovy, viz zimní stadion, prostory haly atd.atd. a náhle budujeme ,dle mého soudu s náklady 9 mil pro potřeby žáků IV.ZŠ luxusní a těžko využitelné sportoviště. Pro ZŠ proto, že v materiálech není jediná zmínka o tom, kdo bude majitel areálu, kdo jej bude provozovat, jaké budou provozní náklady, jaké bude zázemí –šatny ,sprchy, odkladiště nářadí, jaký bude rozpis využití, jaká  bude cena pro ty kdož budou chtít využívat komerčně, bude areál přístupný veřejnosti, jaký bude zásadní přínos pro sportovní oddíly provozující své aktivity ve městě´a mnoho dalších otázek???? Odpovědi hledejte sami.

Za těchto důvodů kdy otázky, velmi naléhavé a zásadní, mnohonásobně převažují realitu odpovědí nebudou zodpovězeny sděluji, že bez široké diskuze,  předloženého detailního rozboru potřeby a projektu, návrhu využití areálu, cenových relací a dalších nezodpovězených otázek Oddíl volejbalu TJ Spartak Pelhřimov NEVYSLOVÍ SOUHLAS s realizací této akce, pokud nebude předcházet vyřešení otázky Kalvarie, hřiště za soudem a  revitalizace a rekonstrukce hřišť areálu volejbalu v lokalitě Nádražní a mnoha dalších okolností vážících se ke sportování v Pelhřimově. Nový systém podpory financování sportů a aktivit je jen jeden dílčí krok.

Za svou osobu zcela otevřeně sděluji, že záměr projednat tento materiál v ZM bez skutečně jasných odpovědí na všechny otázky nepodpořím.“

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina,předseda  oddílu volejbalu

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů