ŘSD má šest stavebních nabídek na koridor ve Žďáru nad Sázavou

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začíná vyhodnocovat nabídky firem, které se zúčastnily veřejné soutěže na stavbu přeložky silnice I/37 mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáru nad Sázavou. Do tendru se jich se přihlásilo šest.

Propojení ulic Brněnská (I/37) a Jihlavská (II/353) vyloučí dopravu směřující z Nového Města na Moravě do Jihlavy po Brněnské ulici. Auta se díky nové přeložce zcela vyhnou cestě přes okružní křižovatku
u nákupního centra. Intenzita provozu na Brněnské ulici přitom přesahuje hranici jedenáct tisíc vozidel za den.

V loňském roce došlo hned ke dvěma zásadním krokům pro uskutečnění stavby. Zatímco v dubnu ŘSD získalo stavební povolení, v listopadu jsme vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele, jehož výsledek bude znám v následujících týdnech.

Předpokládaná hodnota díla je 118,39 mil. Kč bez DPH. Hlavními kritérii pro výběr zhotovitele, na které bude brát hodnotící komise zřetel, jsou nabídková cena, délka záruční doby a doba pro dokončení stavby, a to v tomto pořadí.

Tendru se účastní celkem šest subjektů, které podaly své nabídky v rozmezí od 112,78 do 141,58 mil. Kč bez DPH. Hodnotící komise teď bude prověřovat jejich reference a posuzovat nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Stavba přeložky silnice I/37 ve Žďáru nad Sázavou je v celé své délce 692 m navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. Její začátek je umístěn do středu nové okružní křižovatky na Jihlavské ulici. Poté trasa pokračuje jihovýchodním směrem dvěma protisměrnými kruho­vými oblouky. Následně se trasa stáčí na východ opět pomocí kruhového oblouku. Konec přeložky je uprostřed druhé okružní křižovatky na ulici Brněnská.

Zhruba polovina trasy (blíže k Brněnské ulici) vznikne na území, které je v současnosti využívané pro ze­mědělské potřeby. První část tvoří především plochy pro skladování či skládkování materiálů (kovošrot). Mezi objekty je i obchod s koberci či řadové garáže. Po dokončení bude úsek navazovat na již zprovoz­něnou propojku ulic Brněnská a Jamská.

Stavbu chce ŘSD letos zahájit a její dokončení je naplánováno v roce 2025. Po dokončení bude úsek navazovat na již zprovozněnou propojku ulic Brněnská a Jamská, kterou následovala stavba Žďár nad Sázavou, Mělkovice –přeložka. Přeložka silnice I/19 byla zhotovena v roce 2015. Koridor pro přeložku I/37 je vymezen ve schváleném a platném územním plánu města. Trasa je zároveň v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů