Skandál v Olešné: Hasičské novostavbě chybí úřední papíry

Novostavbě hasičské budovy v osadě Řemenov naprosto chybí jakékoliv úřední dokumenty. „V archivu odboru výstavby Městského úřadu v Pelhřimově, nenachází žádný spis ke stavbě na pozemku č. 27 v k.ú. Řemenov,“ uvedla referentka odboru výstavby Jitka Tinavská. Vlastníkem budovy je obecní úřad v Olešné.

Na pozemku č. 27 v osadě Olešná stojí krásná novostavba s přívěsem pro přenosnou motorovou stříkačku.

Stát zřejmě nikdy nevyslovil úřední souhlas se stavbou této budovy a zřejmě ani nedal souhlas k používání této budovy. Státní úředníci nejsou schopní předložit jakékoliv listiny s kulatým razítkem, které by se k budově mohly vztahovat.

Novostavba v Řemenově je příliš velká na to, aby ji bylo možné postavit bez vědomí a souhlasu státních úředníků. Podle katastru nemovitostí je oficiálně na pozemku parcelní číslo 27 v osadě Řemenov jen zastavěné nádvoří.

Obecně lze říci, že pokud má být postavena stavba, musí nejdřív proběhnout územní řízení (v rámci kterého se stavba umisťuje) a následně řízení stavební (v rámci kterého se povoluje technické provedení stavby). Tento proces je upraven primárně stavebním zákonem.

K provedení stavby zásadně nutné vydání stavebního povolení. Pro provedení některých druhů staveb stavební zákon stanovuje jednodušší postup, a to ohlášení stavby (§ 104 stavebního zákona), se kterým vysloví stavební úřad souhlas.

Pokud je stavba realizována bez potřebného územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení/ohlášení, jedná se o tzv. „černou stavbu“ a stavební úřad je povinen podle platného stavebního zákona zahájit řízení o odstranění stavby. Černou stavbou se stává i stavba, která byla sice postavena na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení, avšak tato povolení byla následně zrušena.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů