Souboj o peníze a blaho českého motoristy

Centrální dispečink odtahů. Tak se jmenuje nové bojiště o blaho českého motoristy v nouzi. Když se nemůže motorista v nouzo postarat o odstranění svého vozidla jako překážky silničního provozu, nastupuje úřední postup dle Zákona.

Policista vydá úřední příkaz k odstranění vozidla správci komunikace (nejčastěji Ředitelství silnic a dálnic), které se postará o odstranění překážky pomocí smluvních partnerů. Pojišťovny se ocitají v roli, kdy platí náklady úředního úkonu.

Leč pojišťovny nechtějí pouze platit, ale usilují o větší vliv na celý proces odstraňování překážek silničního provozu. Nehodové centrum pojišťoven prostřednictvím asistenčních služeb dnes řídí celý proces odtahů nepojízdných vozidel. Ceník práce odtahových služeb se nezměnil několik let a ignoruje všeobecný nárůst nákladů.

Asistenční služby stále složitěji hledají partnery z řad odtahových služeb pro výjezd na pomoc motoristům v nouzi. Hlavně pozdní odpolední a večerní hodiny jsou problém.

Za vším jsou peníze: pojišťovny vybírají peníze od motoristů formou povinného ručení a snaží se platit stále méně. Výsledkem je rostoucí doba čekání motoristů na pomoc v nouzi. Snahou státu je získat kontrolu nad celým procesem pomoci v nouzi prostřednictvím Centrálního dispečinku odtahů, odkud by měla být koordinována pomoc motoristům v nouzi bez přímého vlivu pojišťoven.

Motorista touží jezdit po placených úsecích dálnic a očekává adekvátní péči za své peníze. Žádné čekání v kolonách na odstranění nepojízdného vozidla. Pojišťovny mají své zájmy: odstranit nepojízdné vozidlo s co nejnižšími náklady, přitom nerozhoduje doba čekání na odstranění nepojízdného vozidla. A stát by měl udržet zájmy motoristů a pojišťoven pokud možno v rovnováze.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů