Správa železnic vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočina

Úsek vysokorychlostní tratě (VRT) z Velké Bíteše do Brna připraví projektanti v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se již o osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.

Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) pro připravovanou síť vysokorychlostních tratí. Úsek VRT Vysočina fáze I je součástí nového železničního spojení z hlavního města do Brna a Břeclavi. Projektanti kromě zpracování DÚR připraví také veškeré podklady pro tuto dokumentaci, například inženýrskogeologické nebo přírodovědné průzkumy. Zpracují také podklady pro vydání kladného stanoviska v rámci procesu EIA nebo digitální model tratě ve standardu BIM.

Dokumentace pro územní rozhodnutí poskytne informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o půdorysném a výškovém umístění stavby nebo vazbách na okolí stavby. DÚR také stanoví koncepci napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a stanoví budoucí majetkoprávní vztahy pro výstavbu VRT. Správa železnic předpokládá vydání územního rozhodnutí pro tento úsek v roce 2025. Vlaky by měly na novou trať vyjet poprvé kolem roku 2031.

VRT Vysočina fáze I bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Novostavba vysokorychlostní tratě v úseku Velká Bíteš – Brno zahrnuje napojení na stávající železniční síť, její úpravy a výstavbu doprovodné infrastruktury. Projektanti rovněž navrhnou přestavbu zastávky Osová Bítýška a také úplně novou zastávku Velká Bíteš. Obě budou předmětem architektonicko-urbanistického návrhu.

Správa železnic plánuje přípravu a výstavbu tratí tak, aby mohli cestující a dopravci čerpat benefity této nové infrastruktury od samotného počátku provozu. VRT Vysočina fáze I, společně s úseky VRT Střední Čechy a VRT Polabí, zkrátí cestovní dobu mezi Prahou a Brnem na zhruba 1 hodinu a 45 minut. Takto zásadní snížení jízdní doby již umožní alespoň částečný přesun dálkových spojů z koridorů mezi těmito městy. Uvolněná kapacita může posloužit nejen intenzivní regionální dopravě v brněnské aglomeraci, ale také nákladní dopravě.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů