Státní zastupitelství navrhuje omezení dispozičních oprávnění Jindřichohradeckých místních drah

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích podporuje úvahy insolvenčního soudu o nutnosti razantního zásahu do dispozičních oprávnění dlužníka a předání dispozičních oprávnění insolvenční správkyni.

„Skutečnosti vyplývající z informace podané insolvenční správkyní i z jejích pravidelných zpráv podávaných soudu dvakrát týdně jsou natolik zásadní a závažné, že dle názoru KSZ je namístě posoudit, zda dosud přijatá předběžná opatření jsou dostačující k ochraně majetkové podstaty a přihlášených věřitelů a zda nejsou dány důvody pro rozhodnutí o předání dispozičních oprávnění insolvenční správkyni,“ uvedla státní zástupkyně.


Pokud by soud akceptoval názor státní zástupkyně, mohlo by jeho dalším verdiktem dojít k úplnému přechodu dispozičních oprávnění na insolvenční správkyni, která by do doby, než schůze věřitelů rozhodne dne 25. 5. 2023 o způsobu řešení úpadku dlužníka, řídila celý provoz podniku dlužníka.

ORGANIZAČNÍ A APROBAČNÍ ŘÁD

Velké problémy má úzkokolejka jsou i s přípravou podkladů pro podání žádostí o vydání úředních povolení provozovatele dráhy státními úředníky Drážního úřadu pro společnost Správa úzkokolejných drah s.r.o. . Bez nezbytných povolení Drážního úřadu nesmí vyjet na úzkokolejnou dráhu ani drezína na služební jízdu, natož osobní vlak s cestujícími.

Poradenská společnost CityRail, která podklady připravuje se k naposledy předloženým dokladům vyjádřila tak, že nesplňují zákonné náležitosti a je třeba je opravit a dopracovat.

Poradenská společnost CityRail, která podklady připravuje se k naposledy předloženým dokladům vyjádřila tak, že nesplňují zákonné náležitosti a je třeba je opravit a dopracovat.

Výčet nedostatků zaslala společnost CityRail, a.s. obratem dlužníkovi v rozsahu zhruba dvou stran textu formátu A4.

Na to dlužník reagoval tak, že děkuje za připomínky, na které společnosti CityRail, a.s. odpoví. Nad takovou reakcí se nepozastavuje jen insolvenční správce, ale sama společnost CityRail, a.s., která na odpověď dlužníka reagovala tak, že není třeba odpovídat na připomínky společnosti CityRail, a.s., nýbrž je nezbytné předložit doklad, který splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

Co číst dál?
Podle jindřichohradeckého senátora Jaroslava Chalupského byl šéf úzkokolejky snad jediný, komu nezáleželo na budoucnosti úzkokolejky (více zde).Více článků a informací o situaci na úzkokolejné dráze najdete v archivu přímo zde.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů