Stavěl podle svých představ v rozporu s dokumentací, přišel o výjimku CHKO

Pro převažující zájem na vybudování vodního díla s ohledem na zájem na zadržování vody platí „nikoli v každém případě a jakékoli podobě“. Na území CHKO Žďárské vrchy lze stavět pouze v souladu s výjimkou ze zákazu stavební činnost na základě schválené projektové dokumentace. Platí i pro vodní díla.

V létě 2020 zjistil vodoprávní úřad města Žďár nad Sázavou, že při realizaci vodního díla na katastru obce Malá Losenice nebyla dodržena projektová dokumentace z let 2016 a 2018. „K probíhajícím správním řízením se bohužel nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Městského úřadu Žďár nad Sázavou Blanka Sobolová.

Stavebník realizoval vodní dílo, které se zcela odlišuje od díla, které bylo předmětem předchozího projednání a rozhodnutí a neodpovídá žádné ze schválených projektových dokumentací. Stavebník okamžitě přišel o schválenou výjimku ze zákazu stavební činnosti v první zóně Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Soudy konstatovaly, že to byl právě stavebník, kdo stavební záměr realizoval v rozporu s projektovou dokumentací. Za takové situace se proto jen stěží mohl dovolávat legitimního očekávání, že bude vyhověno žádosti o výjimku, jejíž předmět se vlivem provedené stavební činnosti změnil. Tím bylo současně znemožněno povolit výjimku pro stavební záměr v podobě, která byla předmětem žádosti předtím, než se vlivem stěžovatelovy stavební činnosti změnil skutkový stav.

Žádost o výjimku podanou v roce 2019 proto správní orgány vlivem změny skutkových okolností důvodně posoudily jako žádost, která se stala zjevně bezpředmětnou.

Na tomto závěru nic nemění ani stavebníkova obhajoba, že byl v průběhu řízení aktivní a pokoušel se o kompromisní řešení. Ani případné vyvíjené aktivity nemohou zvrátit objektivně zjištěný skutkový stav, který navíc způsobil sám stěžovatel prováděním stavební činnosti v rozporu s vydanými povoleními.

Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou patrně zahájí v nejbližší době řízení o odstranění stavby respektive stavebních úprav rybníčků v Malé Losenici.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů