Tajemník Zámek: Doktor Ondruš nerespektoval vůli města a neplnil ani pokyny bývalého primátora

V minulých dnech se objevila v regionálních médiích stanoviska bývalého advokáta Jihlavy JUDr. Radka Ondruše. Řada z jeho sdělení vůbec neodpovídala skutečnosti nebo byla značně zkreslená. Tajemník magistrátu Evžen Zámek proto považuje za nutné vyjádřit se v následujících bodech k dezinformacím šířeným JUDr. Ondrušem.


* Tvrzení, že advokát strategii neudává, ale pouze ji pomáhá realizovat, platí v obecné rovině, ne však u JUDr. Ondruše. Prosazoval vlastní styl řízení sporu, přičemž neváhal některé zásadní kroky činit bez patřičného zmocnění klienta. Zářným příkladem je například to, že bez existujícího usnesení rady města a o svém vlastním rozhodnutí vypověděl provozní smlouvu. Tímto postupem nejen, že způsobil městu škodu, ale i výrazně poškodil procesní postavení Jihlavy v některých sporech. 

* Dále je doloženo, že dokonce v některých případech jednal přímo v rozporu s písemnými pokyny (např. dopis primátora Chloupka ke stažení žaloby na odbor magistrátu), přičemž předtím neuposlechl výzvy klienta a žalobu přes jeho nesouhlas podal. 

* JUDr. Ondruš prezentuje pouze své úspěchy, aniž by vzpomněl řízení, v nichž úspěšný nebyl a které k žádanému výsledku ani nevedla. 

* Smlouvu s JUDr. Ondrušem město vypovědělo, protože jeho kancelář nerespektovala  vůli klienta. Šlo o vyústění dlouhodobých neshod mezi advokátem a klientem. 

* Žádný zisk 200.000 Kč denně z provozování vodárenské infrastruktury neexistuje, jde o nesmyslnou proklamaci, o nereálné číslo. 

* Zápisy z koordinační skupiny nebyly pořizovány. Dle tvrzení samotného JUDr. Ondruše pokyny od bývalého náměstka Kaliny přijímal ústně. 

* Odešel jsem předčasně během prvního jednání koordinační skupiny, na které jsem byl pozván, protože pánové JUDr. Ondruš, Mgr. Šianský a Ing. Kalina chtěli ovlivňovat nestranné fungování úředníků, kteří na magistrátu vykonávají přenesenou působnost státní správy. Na další jednání skupiny jsem pak již nebyl zván. Stejně tak nebyli v posledních letech zváni další vedoucí pracovníci úřadu, přestože byli členy této skupiny.

* To, že vodohospodářskou problematiku ovlivňovala skupina osob kolem JUDr. Ondruše, je patrné též ze skutečnosti, že advokátní kancelář JUDr. Ondruše zastupovala současně město i společnost JVAK. To i poté, co se jejich zájmy dostaly do zřejmého rozporu. 

* Tok informací mezi městem/úřadem a advokátní kanceláří Ondruš nikdy nebyl bezproblémový. Dokumenty byly zasílány pouze některým politikům a na různé adresy, na podatelnu až od roku 2015. Navíc spis samozřejmě netvoří pouze samotná podání na soudní a správní orgány a jejich rozhodnutí. 

* Potřeba rekonstrukce spisu nevznikla proto, že by některý úředník dokumenty ztratil, ale proto, že byly předány bez jakéhokoliv logického systému a nekompletní, což je u spisu čítajícího 60.000 stran skutečně problém. 

* Z pohledu úřadu bylo ukončení spolupráce města s advokátní kanceláří JUDr. Ondruše vítanou změnou. JUDr. Ondruš názory úředníků nerespektoval a magistrát jako instituci považoval za nepřítele. 


Závěrem konstatuji, že zejména díky změně advokátů je velká šance ukončit spory v tomto roce a od 1.1.2021 provozovat vodohospodářskou infrastrukturu již vlastní společností. Doufám, že se zastupitelům, vedení města a úřadu podaří tuto možnost využít, jinak nás totiž čeká mnoho let dalších sporů a tahanic.

Mgr. Ing. Evžen Zámek

tajemník Magistrátu města Jihlavy

AKTUALIZOVÁNO: Zhruba po týdnu se tisková zpráva tajemníka ztratila z webu města, stalo se tak pár dnů po jednání zastupitelstva města.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů