VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina povolil Kronospanu recyklát pro OSB desky

Dřevozpracující firma Kronospan Jihlava získala podle informací Občasníku souhlasné stanovisko Kraje Vysočina pro částečnou změnu surovinové základny na výrobu OSB desek. Cílem je využití až padesátiprocentního podílu recyklovaného dřeva při vlastní výrobě OSB desek.

Hlavní surovinou pro výrobu OSB desek je dřevo v ročním množství kolem 650 000 tun suché dřevní hmoty. Záměrem je až padesátiprocentní
náhrada rostlého dřeva za dřevo recyklované. Předpokládané množství využitých odpadů kategorie ostatní bude činit cca 217 000 t/rok. Zbylé množství bude tvořit dřevní recyklát získávaný zpracováním odpadního dřeva u externích dodavatelů.

Za stávajících podmínek má KRONOSPAN OSB výrobní kapacitu 420 000 t OSB desek za rok, tj. 720 000 m3 OSB desek za rok. Realizací záměru nedojde k navýšení výroby nad tuto mez. Výroba je organizována v nepřetržitém provozu mimo plánovaných odstávek. Při stanovení denní kapacity je uvažováno s provozem 365 dní v roce, kapacita pak činí 1 972,603 m3 OSB desek za den. Realizací záměru nedojde k navýšení povolené kapacity roční produkce OSB desek.

Podmínkou Kraje Vysočina je realizovat všechna opatření z Programu snižování hlukové zátěže z provozu výrobního areálu KRONOSPAN Jihlava 2020 – 2024 tak, aby jejich realizace mohla proběhnout v termínu shodném s realizací posuzovaného záměru (do konce roku 2021).

Mezi dalšími podmínkami Kraje Vysočina pro realizaci záměru je opatření pro zajištění manipulační plochy pro krátkodobé skládkování dřevního recyklátu a manipulaci s dřevním recyklátem v zimním období, kdy teplota vzduchu klesne k mínusovým hodnotám, zejména při suchých, mrazivých a větrných dnech.

V provozním řádu firmy Kronospan bude uvedena i následující podmínka: Na otevřené ploše nebude skladován recyklovaný dřevní materiál ve frakcích (pilina, prach), které jsou náchylné k úletu. Velikost ukládaného materiálu bude odpovídat štěpce nebo frakcím větším než štěpka.

Firma Kronospan musí každý kalendářní rok provést kontrolní měření akustické situace (z provozu stacionárních zdrojů hluku v areálu Kronospan v denní a noční době) u nejbližších chráněných venkovních prostor staveb vůči lokalitě záměru ve čtyřech reprezentativních bodech, které budou odsouhlaseny Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů