VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina požádal EU o notifikaci jihlavské arény

Počátkem léta zahájil Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Jihlavou proces notifikace finanční podpory výstavby Horácké multifunkční arény u Evropské komise. Informaci potvrdil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek i náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška.

„Potvrzuji, že Kraj Vysočina žádá Evropskou komisi o posouzení slučitelnosti veřejné podpory se společným trhem v případě Horácké multifunkční arény, tzv. notifikaci,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

European Commission Expert Group on Youth Work Quality Systems in the EU  Member States | Eurofamnet

Evropská komise do dvou měsíců od obdržení kompletních informací v rámci tzv. předběžného posouzení oznamované opatření posoudí a přijme rozhodnutí, že se nejedná o veřejnou podporu, případně že jde o veřejnou podporu, která je však slučitelná se společným trhem.

V těchto případech je notifikační procedura ukončena a poskytovatel může zahájit realizaci podpory.

Pokud však existují o slučitelnosti oznamované podpory pochybnosti, zahájí Komise formální šetření, jehož účelem je komplexní posouzení daného případu. Komise může uzavřít formální šetření opět některým z rozhodnutí, že se o veřejnou podporu nejedná, nebo že jde o slučitelnou veřejnou podporu, rovněž může stanovit podmínky, za kterých lze podporu považovat za slučitelnou.

Pokud však byla podpora shledána jako neslučitelná s principy společného trhu, Komise její poskytnutí nepovolí.

Podle informací Občasníku nejsou k dispozici žádné bližší informace o postoji Evropské komise k záměru financování Horácké multifunkční arény.

„Přepokládáme, že zahájená notifikace by mohla být ukončena v listopadu nebo prosinci letošního roku,“ uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů