VÍME PRVNÍ: Kronospan přepracoval dokumentaci EIA pro výrobu OSB desek

Krajský úřad Kraje Vysočina informoval o přijetí přepracované dokumentace dřevozpracující firmy Kronospan. Přepracování dokumentace pro povolení EIA nařídil firmě krajský úřad letos v červnu po veřejném projednávání záměru modernizace výroby recyklovaných desek.

Podle informací Občasníku byla dokumentace EIA přepracována a doplněna dle požadavků krajského úřadu. Předmětem záměru investora je částečná změna surovinové základny pro výrobu OSB desek spočívající ve zpracování recyklovaného dřeva namísto dřeva rostlého. Cílem je využití až 50 % podílu recyklovaného dřeva při vlastní výrobě OSB desek. Využití recyklovaných matriálů má přímou vazbu na redukci skleníkových plynů. Realizací záměru investora dojde k redukci skleníkových plynů o 932 229 t CO2/rok. Záměr nebude mít za následek navýšení výroby oproti stávajícímu integrovanému povolení a realizací záměru nedojde ani k nárůstu automobilové dopravy související s provozem.

Například ve variantě B hlukové studie (po realizaci záměru) měla firma navrhnout a zohlednit protihluková opatření nastávajících a navržených zdrojích hluku tak, aby bylo dosaženo snížení hlukového zatížení na hodnoty hygienických limitů hluku platných v době uvedení záměru do provozu (předpoklad je rok 2021). Doporučuje se, aby vypočtené hodnoty v hlukové studii u jednotlivých výpočtových bodů byly min. o 1 dB nižší, než jsou hodnoty navrhovaných limitů (z důvodu rezervy vypočtených hodnot a dalšího přiblížení k legislativním limitům). Výpočtový rok stanovit dle termínu dokončení realizace stavby.

Zpracování recyklátu představuje zpracování suché hmoty, které podle Kronospanu vytváří nižší pachovou stopu než zpracování čerstvého dřeva. Náhrada technologie pro zpracování nativního dřeva technologií k zpracování recyklátu uvažovanou v záměru, nemá z hlediska vzniku pachu praktický žádný význam. Z dlouhodobých zkušeností Kronospanu jsou obě technologie (stávající i očekávaná) pachově nepostižitelné a nikdy nebyly předmětem jakékoliv stížnosti. Zpracování recyklátu provozuje Kronospan od roku 2006 a zpracování (roztřískování nativního dřeva) při výrobě OSB desek provozujeme od roku 2007. Dá se podle Kronospanu předpokládat, že se situace zlepší, ne zhorší, ale především nebude na hranicích areálu Kronospanu pachově postižitelná.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů