VÍME PRVNÍ: Piráti chtějí zřídit pozici krajského architekta Vysočiny

Kraj Vysočina může mít vlastního krajského architekta. S myšlenkou na zřízení této funkce přichází ve volebním programu Piráti, potvrdila ji i lídryně Pirátů Hana Hajnová. O vhodnosti zřízení funkce krajského architekta mluví i Česká komora architektů, podle které by hlavním úkolem krajského architekta mělo být vytýčení a kontrolování směru, kterým se pustí městští architekti jednotlivých měst.  „Máme za to, že budování místní a regionální identity a hrdosti je v současné době velmi důležité a vystavěné prostředí je v tom nezastupitelné. A jak se lokální identitě věnuje městský/obecní architekt, tak regionální identitě architekt krajský,“ uvedla mluvčí České komory architektů Barbora Sedlářová.

Podle mluvčí České komory architektů Barbory Sedlářové je funkce krajského architekta významná z hlediska péče o komplexní rozvoj se znalostí strategického a územního plánování. „Podobný systém péče o dané území není v Evropě ničím novým, obdobně takto fungují např. kantony ve Švýcarsku,“ vysvětlila Sedlářová. Hlavní činností bude koordinace práce městských a obecních architektů na území kraje a vytvoření centra architektury kraje i s možností pořádání přednášek a kurzů z oblasti profesního vzdělávání.

Krajský architekt může být odborným konzultantem politických (samosprávných) orgánů kraje, ale i odborů krajské státní správy. Bude poskytovat metodickou podporu stavebním úřadům v rámci kraje. Bude komunikovat s ostatními kraji. Jednou z rolí krajského architekta může být také administrace architektonických soutěží s předchozí participací obyvatel pro krajské investice. Bude vyvíjet osvětovou a výchovnou činnost k většímu zájmu veřejnosti a zejména dětí a mládeže o prostředí. Bude znát, propagovat a srozumitelně vysvětlovat laické veřejnosti urbanistické evropské a světové úmluvy. Bude nabízet odborné služby obcím ve správním území, které nemají městského architekta, a nemohou využívat architekta jejich ORP. Krajský architekt bude mít rovněž přehled o dotační a grantové politice a pomůže při čerpání grantů týkajících se veřejného prostoru a prostředí vůbec, včetně krajiny. Bude dohlížet na kvalitu krajských investic do výstavby a správy a bude je koordinovat. Využije spolupráce s ČKA a připraví lokality vhodné pro ideové zpracování studenty architektury. Na základě těchto ideových řešení může být následně připraveno zadání architektonických soutěží.

Piráti na Vysočině slibují ve volebním programu zajistit krajského architekta, který bude posuzovat stavební záměry kraje a vést komunikaci s městskými architekty. “ Dle aktuální organizační struktury by nejlogičtější spolupráce byla s odborem majetkovým, její forma je ale otevřená, proto zatím nelze říct, kde bude mít kancelář,“ vysvětlila lídryně Pirátů a současná vicehejtmanka Vysočiny Hana Hajnová.

Funkce krajského architekta ale dosud není legislativně ukotvena v právním systému České republiky, nejsou zcela jasné kompetence.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů