VÍME PRVNÍ: Přeložka I/38 Jihlava-Stonařov má územní rozhodnutí, zlikviduje chatovou kolonii

Přeložka císařské silnice z metropole Vysočiny směrem na jih k rakouským hranicím má platné vydané rozhodnutí, které počítá s demolicí řady objektů v chatové kolonii. Platné stavební povolení by mělo být vydáno za tři roky, se zahájením výstavby se počítá v roce 2030, s uvedením do provozu o dva roky později.

Plánovaná přeložka silnice I/38 v úseku mezi Jihlavou a Stonařovem je součástí souboru staveb, které mají přesunout tranzitní a osobní dopravu mimo zastavěná území obcí ležících na tomto důležitém silničním tahu, jenž spojuje severozápad a jihovýchod České republiky.
Přesun významné části dopravy přinese zvýšení bezpečnosti obyvatel dotčených obcí. Úbytek emisí výfukových plynů zlepší jejich životní podmínky. Pro řidiče bude stavba znamenat zlepšení plynulosti na cestě mezi Jihlavou a Znojmem.

Za MÚK Jihlava–jih pokračuje hlavní trasa po horním okraji terénní hrany nad údolím řeky Jihlávky. Pro
minimalizaci rozsahu případného násypu je v tomto místě navržena mostní galerie délky 142 m (km 14,025 – 14,167). V km 14,260 přechází trasa dalším mostem přes sníženinu s místní komunikací.

Za ní prochází chatovou kolonií, což si vynutí demolici řady objektů.

Navazující údolí s bezejmenným vodním tokem překoná přeložka opět po mostě. Trasa dále míjí od západu obec Rančířov a v km 15,490 přechází po mostu údolí toku Okrouhlík i s polní cestou. Následně obchází od západu obec Čížov. V km 16,467 je umístěn most přes přeložku polní cesty a v km 17,420 most přes Popický potok.

Přeložka dvoupruhového směrově nerozděleného úseku I/38 je dlouhá 12 918 m a plánovaná je v kategorii S 11,5/90. Její trasa vede severojižním směrem, západně od současné silnice I/38. Terén je převážně mělce zvlněný, takže se pravidelně střídají zářezové a násypové úseky.

Záměr projektu byl schválen v květnu 2018. Dne 17. 9. 2020 se v 17 hodin ve Stonařově uskutečnilo veřejné představení projektové dokumentace pro územní řízení (za účasti jejího zpracovatele). V 11/2021 byl odevzdán čistopis Dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 3. 12. 2021 byla podána žádost o vydání územní rozhodnutí a 11. 4. 2023 zahájil Krajský úřad Kraje Vysočina územní řízení na hlavní stavební objekty. Územní rozhodnutí bylo vydáno 24.1.2024.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů