Záchodky pamatují dobu železnic c. k. mocnářství

Reprezentantem kvalitního železničního stavitelství jsou i drobné budovy na nádražích jako jsou železniční záchodky. Veřejné záchodky na nádraží v Rozsochách (trať Žďár nad Sázavou – Tišnov) se dochovaly v téměř původní podobě.

Objekt vznikl v letech 1903–1904 podle normované dokumentace rakouských státních úřadů, přesněji podle vzorového projektu K. k. Eisenbahnbaudirektion z roku 1902 označovaného jako „Nebengebäude“ (Blatt No. 13/H E.B.D.).

Tato drobná stavba připomíná důležitou roli hrála železnice v životě tehdejší společnosti a jaký význam jí byl z hlediska pokroku, mobility a ekonomického rozvoje přisuzován.

drážní objekt

Dokládá také efektivitu železničního stavitelství i v relativně odlehlých oblastech, aniž by se rezignovalo na kvalitu provedení a reprezentativní funkci veřejně užívaných staveb.

Ačkoli ostatní stavby železniční stanice v Rozsochách (hlavní budova a chlév) jsou již poznamenány dílčími stavebními úpravami a nevykazují tak významné památkové hodnoty, samotný typizovaný objekt s funkčními suchými záchody je i bez širšího kontextu cenným dokladem kvalitní realizace normované stavby.

Vedlejší objekt v Rozsochách se zachoval v mimořádně autentické podobě, snad vyjma vybourané příčky mezi lampárnou a skladem, vyměněných oken (ale ta jsou již také velmi stará) a zcizených plechových tabulek s označením toalet.

Budova je reprezentantem kvalitního železničního stavitelství, o čemž svědčí nejen maximální péče o každý detail stavby, ale také množství zdobných či řemeslně provedených architektonických prvků.

Mezi ně patří členění fasád (šambrány, římsy, vystupující nároží atd.), dveře se zasklenými vitrážemi, úprava dřevěných prvků (příčky na toaletách, obložky dveří), dekorativní bedněné štíty, tvarovaná zhlaví trámů či jemná profilace kamenných krakorců.

Podobné stavby ztrácí svůj původní účel a nemají často adekvátní využití, což vede buď přímo k jejich úplnému zániku, nebo k radikálním stavebním úpravám. Ve výsledku se fond těchto staveb neustále ztenčuje.

Vysoká míra historické i architektonické autenticity stavby veřejných záchodků na nádraží v Rozsochách není v současné době a za současného stavu poznání známa u žádného jiného obdobného objektu, natož pak celého souboru staveb.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů