(DOKUMENT) Prohlášení velkomeziříčského zastupitele Petra Vrány (ČSSD)

Vážení spoluobčané,

protože se na mě mnozí obracíte s otázkou „Jak to vlastně je s rekonstrukcí Náměstí?“ a proto, že postoji 12 zastupitelů spousta lidí nerozumí, chci touto cestou ve stručnosti vyjádřit, co mě osobně k podpisu otevřeného dopisu panu starostovi vedlo.

V první řadě – nikdy jsem nezpochybnil výsledek architektonické soutěže, rozhodování porotců ani samotných soutěžících architektů. Jejich práce si vážím a považuji ji za důležitou a přínosnou.

S vítězem AS jsem chtěl před podpisem smlouvy ohledně další projektové přípravy, pro niž je v rozpočtu města potřeba vyčlenit cca 4,5 milionu korun, vést konstruktivní dialog na tato témata:

  1. Vyústění dopravy a organizaci dopravy v ulici Radnická

  2. Organizaci dopravy v okolí 1. ZŠ, tělocvičny a nákupního střediska Kotvička

  3. Organizaci dopravy a parkování na Náměstí

  4. Prvky veřejné vybavenosti, vzhled zahrádek, revitalizace zeleně, vše na Náměstí a přilehlých ulicích

Tato témata spatřuji jako zásadní z pohledu samotné proveditelnosti vítězného projektu, pokud nechceme jenom vytvářet další projekt tzv. „do šuplíku“. Jeden, od pana MgA. Přemysla Kokeše, tam již je.

V neposlední řadě mě zajímají i právní dopady, tedy když se v dalších fázích projektové přípravy odchýlíme od vítězné vize, která je založena na vyústění dopravy v ulici Radnická (kterou však nelze pravděpodobně zrealizovat) a kolem 1. ZŠ, nevznikne vlastně úplně jiný projekt, který by mohli napadnout nebo zpochybnit ostatní účastníci AS.

Neměl jsem tušení, jaké reakce na adresu 12 zastupitelů vyvstanou. Pokud jde o mě, budu rád, když se jednání Zastupitelstva svolaného na 13. 6. zúčastní co nejvíc obyvatel města, které toto téma zajímá. Domnívám se, že budoucí podobu náměstí nelze uspěchat a že s panem ing. arch. Davidem Mikuláškem povedeme věcný dialog. Ten, doufám, přispěje ke zdárnému rozhodnutí zastupitelů, kteří nejsou odborníky v otázkách architektury, ale kterým, ať chcete nebo nechcete, jde rovněž o to, aby se budoucí podoba náměstí v našem městě povedla. A to jak esteticky, tak funkčně a v neposlední řadě i ekonomicky.

RNDr. Petr Vrána

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna