Nehodový byznys pojišťoven podporují policejní informace o nehodách

fbOdstraňování následků dopravních nehod je byznys pro vyvolené smluvní partnery Nehodového centra pojišťoven,  které zřídila Česká kancelář pojistitelů pro situace, pokud  si motorista není schopný zavolat pomoc sám. Předávání informací policisty z místa nehody přímo do Nehodového centra pojišťoven nemá žádnou oporu v liteře zákona.

Policisté mohou jednat jen tak, jak jim umožňuje  zákon a jeho výklad v závazném pokynu Policejního prezidenta.
Při činnosti na místě dopravní nehody se policisté často neřídí literou zákona, ale literou takzvaného  „Memoranda o spolupráci při předávání informací o nahlášených dopravních nehodách a poruchách vozidel a systému odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích tvořených nepojízdným vozidlem“, podepsaným dne 9.9.2009.
Každé porouchané nebo nabourané vozidlo tvoří na dálnicích a, rychlostních komunikacích, silnicích II.a III.tříd překážku silničního provozu.Zákon o provozu na pozemních komunikacích v platném znění dává policistům jen dva partnery pro řešení následků nehody: majitele vozidla nebo správce komunikace. Zákon neumožňuje spolupráci policistů přímo s pojišťovnami.

Litera policejního memoranda přidala do celého systému řešení dopravních nehod navíc pojišťovny a jejich Nehodové centrum pojišťoven (NCP). Nehodové centrum pojišťoven pak vytvořilo Call centrum NCP s jednotnou zelenou linkou. Na zelenou linku NCP Policie ČR předává informace o všech dopravních nehodách nebo poruchách vozidel, která je třeba odtáhnout a obnovit plnou průjezdnost komunikace.
Předávání informací o nehodě ,,soukromníkům“ z pojišťoven nemá nikde žádnou oporu v zákonech. Zřizovatelem Nehodového centra pojišťoven je Česká kancelář pojistitelů.

Nehodové centrum pojišťoven pak povolává k zákroku u dopravních nehod smluvní partnery pojišťoven. Smluvním partnerem se může stát firma jako například odtahová služba, která je ochotná platit „desátky“ – nebo pracovat za pracovat za smluví ceník pojišťoven: tady je naše cena a ty odtahovkáři „buď kšeft chceš , nebo nechceš…“
Bez policejní spolupráce s předáváním informací by celý nehodový byznys pojišťoven nefungoval. Policie by musela postupovat pouze striktně v režimu Zákona o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Pokud by vlivem zranění nebo šoku při dopravní nehodě nebyl schopen řidič a často i vlastník vozidla v jedné osobě se postarat o neprodlené řešení odstranění překážky v silničním provozu tvořené motorovým vozidlem následků nehody, byl by zákonným partnerem policistů při odstraňování následků nehody a zprovoznění komunikace stát a jeho organizace. U dálnic a rychlostních komunikací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u silnic II. A III.tříd kraje ČR.

 

Jedna odpověď
  1. Martin

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna