Stop obstrukcím! Podpoří Vysočina změnu legislativy proti odpůrcům veřejných staveb?

znak kraje VysočinaKraj Vysočina se chystá podpořit zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje na omezení možnosti namítat systémovou podjatost krajských úředníků.

„Úřední osoba není vyloučena pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku,“ stojí v připravovaném návrhu.

Riziko systémové podjatosti úředníků správního orgánu existuje zpravidla v případech, kdy se rozhoduje o věcech, které se přímo nebo nepřímo týkají takového územního samosprávného celku. Zpravidla jde o územní nebo stavební řízení, kdy je cílem postavit veřejnou stavbu. Například spalovnu odpadů.

Námitka systémové podjatosti je účinnou zbraní občanských aktivistů, iniciativ a spolků při projednávání návrhů, připomínek a podnětů při projednávání veřejných staveb. Rozhodování o systémové podjatosti i s případným odvoláním se může táhnout delší dobu.

Přijetí navrhované legislativní změny by dodalo krajským úředníkům potřebnou oporu při rozhodování ve stavebním řízení a omezilo by možnosti aktivistů brzdit vydání úředních povolení.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna