Aktivista Stober si chce vyjezdit cesty na pole přes pozemky města Jemnice

Opoziční zastupitel a mluvčí spolku Za dobrý život na Jemnicku Karel Stober adresoval městu Jemnice předžalobní návrh, ve kterém se domáhá spolupráce města při vytyčení nových přístupových cest ke svým zemědělským pozemkům. V minulosti na Stoberových pozemcích hospodařil zemědělec Josef Kolář, respektive firma Zeobs.

Spolupráce Stobera s místním zemědělcem Josefem Kolářem mu odhadem vynesla stovky tisíc korun (více zde).

Po té, kdy skončila nájemní smlouva mezi Stoberem a Kolářem, ocitl se aktivista Stober v situaci, kdy musí odvádět nemalou daň z nemovitosti, které je příjmem rozpočtu města Jemnice, ale nemůže své pozemky obhospodařovat.

S Kolářem chce město Jemnice jednat i o budoucnosti zemědělského areálu Jandov na okraji města (více zde). Spolupráci s Kolářem místní aktivisté označují jako kolaboraci (více zde)

Kolářova firma ZEOBS nesouhlasí s tím, aby Stober jezdil přes zasetá pole s obilím na své pozemky za účelem vlastního obhospodaření.

Situaci má podle Stobera vyřešit souhlas města Jemnice s vyježděním zemědělských cest po pozemcích města. Obnovení původní cestní sítě by tak nevyžadovalo žádnou investici ze strany města, pouze by se zmenšila výměra zemědělských pozemků pronajatých firmě ZEOBS.

„Obnoveni cest k soukromým pozemkům je veřejným zájmem, který má přednost před finančními zájmy obce,“ tvrdí Stoberův právník městu Jemnice.

Obnovením cest se podle Stobera také obnoví přístup ostatním vIastníkům dalších navazujících pozemků. Současně dojde také k žádoucímu rozčlenění stávajících velkých lánů, krajina se stane pestřejší a estetičtější, stane se prostupnější (turisté, cyklisté, jezdci na koních), méně náchylná k vodní a větrné erozi, bude lépe zadržovat vodu, cesty budou tvořit stanoviště a Útočiště pro místní biodiverzitu, cesty vytvoří
koridory a umožni tím vznik Sítě propojených ekosystémů a šíření druhů. Na vhodných místech by bylo jistě možno realizovat také stromořadí, na trasách původních cest jsou historické stavby (kříže, Boží muka – nyní osiřelé a nepřístupné uprostřed velkých lánů). Obnovování polních cest (a stromořadí)
starosty obcí se totiž v mediálním i politickém prostoru postupně stává prezentovaným návodem, jak by obce mohly zlepšeni krajiny snadno a Účinně řešit na místní úrovni (Česká republika má dokonce největší půdní bloky v Evropě a je, zvláště při současné změně klimatu, velmi náchylná k suchu a přívalovým
dešťům). jedná se o opatřeni finančně nenáročné, na rozdíl od jiných dotačních titulů, které kladou obrovské nároky na finanční zdroje za situace, kdy deficit veřejných rozpočtů dosahuje rekordní výše.

Mluvčí aktivistů poslal Jemnici předžalobní výzvu k zahájení pozemkových úprav (více zde), Pozemkový úřad ale úpravy neplánuje zahájit (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů