Budoucnost jihlavské MHD: Integrovaný dopravní systém Vysočiny

Vedení krajského města má k dispozici strategický dokument s možnými návrhy změn jihlavské MHD. Část návrhu se týká i zavedení Integrovaného dopravního systému Vysočiny. Do obcí jako Velký Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky by už nemusely zajíždět městské autobusy, ale pouze linkové autobusy veřejné dopravy.

Integrovaným dopravním systémem se nazývá takový dopravní systém, ve kterém je cestující přepravován dle jednotných přepravních a tarifních podmínek, a to různými druhy dopravních prostředků a různými dopravci.

Ve zkratce je možné IDS charakterizovat čtyřmi znaky: Jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád, jedna síť. Prvním a základním krokem je tarifní integrace. Cílem je jeden společný přestupní tarif platný na všech linkách všech dopravců v rámci zaintegrované oblasti.

Na začátku své cesty (ve městě, či v regionu) si cestující zakoupí jízdenku, která mu bude platit až do cíle jeho cesty – v různých dopravních prostředcích, u různých dopravců. Zároveň je cestujícímu garantováno, že za celou jeho cestu zaplatí vždy stejnou cenu. Odpadá placení jízdného při přestupu za každý úsek zvlášť a je možné zavést výhodné předplatní jízdné  pro pravidelné cestující. Z hlediska dopravců je potřebné vytvořit odpovídající odbavovací a prodejní systém jízdních dokladů tak, aby byli jednotliví dopravci schopni vzájemného uznávání těchto dokladů. Jednotliví zapojení dopravci si poté rozdělují vybrané jízdné dle předem dohodnutých modelů. Nedílnou součástí IDS je přizpůsobení linkového vedení MHD, veřejnélinkové dopravy a železniční dopravy společným potřebám, vytvoření návazností mezi jednotlivými linkami a druhy dopravy a vytvoření taktového intervalového provozu na zahrnutých linkách.

Dojde ke zpřehlednění, zjednodušení a zatraktivnění veřejné dopravy pro všechny její uživatele. Integrované dopravní systémy jsou spravovány na krajské úrovni, je proto nutné nadále pokračovat v jednání s Krajem Vysočina a společně s ním postupně budovat zákady krajského Integrovaného Dopravního Systému (IDS).

Do budoucna je vhodné obsluhu veškerých úseků a obcí mimo území města Jihlava (Velký Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky) a vzdálených městských části (Heroltice) převést z režimu MHD na režim obsluhy pomocí veřejné linkové dopravy (VLD). Minimální podmínkou pro dosažení takového stavu je však zmíněná tarifní integrace. Dále je nutné vzájemně (časově) koordinovat MHD a VLD na území města a zavést pravidelný intervalový provoz VLD (pracovní dny i víkendy).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů