Čajánkova finta: Výluka části úzkokolejky bez zajištěných financí na opravu trati

Na části úzkokolejné trati Jindřichův Hradec-Kamenice nad Lipou by měla zajistit letní provoz společnost WTT, která ale nemá licenci pro osobní přepravu. Tuto licenci si chce zajistit před zahájením letního provozu. Na zbývající části trati do Obrataně má být oznámena výluka z důvodu údajné opravu mostků. S ohledem na povinné dodržení správních lhůt a informační povinnosti kraje Vysočina trvající při bezproblémovém řízení a absolutní připravenosti dopravce asi sto dní není pravděpodobné, že by turistický provoz oživil už letošní prázdninovou sezónu na trati z Jindřichova Hradce směrem na Vysočinu.

Jindřichohradecké místní dráhy mají omezenou nabídku společnosti WTT na pronájem pouze části úzkokolejné dráhy z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou(21 km), na červenec a srpen, s opcí na měsíc září. Tato nabídka by měla být pro Jindřichohradecké místní dráhy zisková, na rozdíl od nabídky Gepard Express, kterou vyhodnotil jako ztrátovou ve všech navrhovaných variantách (více zde). Insolvenční správce má zato, že je namístě dále pokračovat v jednáních s oběma zájemci o provoz drážní dopravy, resp. v případě Gepard Express projednat rozsah jeho nabídky se zohledněním jejího aktuálního rozšíření o nájem dráhy/drah.

Zvažovaný pronájem majetku Jindřichohradeckých místních drah společnosti WTT se týká pouze vybraných vozidel a nemovitostí. Společnost WTT s.r.o. však není nositelem drážní licence pro provozování osobní přepravy. Její nabídka vychází z toho, že v mezidobí si příslušnou licenci zajistí.

K myšlence získat dopravní licenci se v obecné rovině pro Občasník vyjádřil i Drážní úřad. „O licenci dopravce (licenci k provozování drážní dopravy na dráze regionální a celostátní) žádá provozovatel drážní dopravy Drážní úřad a vydání trvá zpravidla měsíc. O jednotné osvědčení o bezpečnosti dopravce se žádá prostřednictvím aplikace One-stop shop, a pokud se žádost týká území ČR, je schvalovatelem Drážní úřad. Na posouzení je celkem pět měsíců a je velmi nepravděpodobné, že by se podařilo proces výrazně zkrátit,uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Drážní úřad ústy své mluvčí důrazně připomněl, že aby na trať mohlo něco vůbec vyjet, musí mít subjekt provozující dráhu platné úřední povolení pro provozování dráhy a osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které v tuto chvíli nemá. „Nadále tak trvá stav, že na úzkokolejné trati nemůže být provozována drážní doprava,“dodala mluvčí Straková.

Trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice (číslo 229) obecně známá jako „bystřička“ a další majetek dlužníka tak nebude WTT jako nájemcem využíván, čímž nebude zajištěna jeho údržba.

„To vůbec není pro obce na úzkokolejce dobrá zpráva, usilujeme o obnovení provozu v plném rozsahu,“ uvedl jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Starosta Kozár předsedá spolku obcí Jindřichohradecká úzkokolejná dráha, který združuje šestnáct obcí na trati úzkokolejky.

Insolvenční správkyně také upozornila, že náklady na udržování tratí v provozuschopném stavu nelze zúžit pouze na část trati 228 ve zmíněném úseku, neboť provozovatel regionální dráhy, má povinnost udržovat dráhy v provozuschopném stavu v celém jejich rozsahu. Pro případné vyhlášení výluky na zbytku úzkokolejné trati jsou striktní podmínky.

Vedení Jindřichohradeckých místních drah k tomuto uvedlo, že v úsecích, na kterých by WTT dopravu neprovozovala, je připravená generální oprava mostů, což důvodem pro výluku je.

Jindřichohradecké místní dráhy na dotaz věřitelů uvedly, že nepočítají s úhradou nákladů na opravu mostů. Tyto by hradil až budoucí majitel tratí, a současně že schválená výluka neznamená, že stavební práce musí reálně začít.

AKTUALIZOVÁNO: Na právní služby s přípravou smluv o pronájmu části dráhy společnosti WTT potřebují Jindřichohradecké místní dráhy sto padesát tisíc korun. Věřitelé ztrácí důvěru v obnovení letního provozu (více zde). V minulosti prošly Jindřichohradecké místní dráhy bankovní exekucí (více zde). Čajánek nesdělil věřitelům ani představu o obnovení provozu (více zde), ale slíbil Jihočechům jízdní řády pro letošní rok (více zde). O záměru komerčního provozu čtěte více přímo zde. O fintě pronájmu parních vlaků bez provozu čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů