Čajánek nesdělil věřitelům ani představu obnovení provozu jindřichohradecké úzkokolejky

Prozatímní věřitelský výbor Jindřichohradeckých místních drah nemá žádné informace o tom, že by zde byl jakýkoliv reálný zájemce ochotný obnovený provoz úzkokolejné dráhy realizovat a za jakých podmínek, a ani dlužník v tomto směru žádnou vizi nepředložil. Předseda prozatímního věřitelského výboru (PVV) konstatoval, že dlužnice dosud nepředložila přesvědčivé a úplné kalkulace o tom, že výdaje na obnovení provozu úzkokolejky se věřitelům navrátí.

Nikdo věřitelům zatím nedoložil ani to, zda provozovaná dráha má z hlediska případného zpeněžování vyšší hodnotu než dráha bez potřebných povolení a licencí. I tyto podklady by očekávali od osoby s dispozičním oprávněním.

Podnik nyní funguje v minimálním rozsahu (pouze dílna) a nevykonává svoji dříve podstatnou činnost – provoz na úzkokolejce. Proto se věřitelé bez uvedených informací snaží alespoň šetřit zbývající finanční prostředky.

Soud se podivil, že stále ještě není majetek dlužnice pojištěn a přístup v tomto směru hodnotí jako liknavý a velmi rizikový, ačkoliv na to upozorňoval již před bezmála měsícem, přičemž předseda prozatímního věřitelského výboru uvedl, že ani insolvenční správkyně nebyla v tomto směru po dobu, kdy měla dispoziční oprávnění, dostatečně činná a majetek nepojistila.

Soud odmítl hodnotit situaci v období, kdy ve věci rozhodovala předchozí zákonná soudkyně, ale neodpustil si v souvislosti s poslední poznámkou předsedy PVV připomenout, že to není insolvenční správkyně (s cca dvouměsíční dispozicí k majetkové podstatě), kdo by snad byl zodpovědný za úpadek dlužnice, ale je to toliko dlužnice sama, resp. její vedení, kdo byl v předinsolvenční době (a rovněž i po většinu doby probíhajícího insolvenčního řízení) zodpovědný za ekonomické vedení dlužnice.

Předseda prozatímního věřitelského výboru zmínil i to, že insolvenční správkyně poměrně dlouho připravovala podklady pro přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Soud potvrdil, že insolvenční správkyně již podklady pro schůzi věřitelů předložila, soud je nyní studuje a předpokládá, že schůze věřitelů by se mohla uskutečnit v horizontu cca šesti až osmi týdnů.

Soud připomněl i základní účel insolvenčního řízení, kterým je co nejvyšší uspokojení věřitelů. S tím souvisí i soudem opakovaně deklarovaná péče a komplexní ochrana (hodnoty) majetkové podstaty, která nepochybně nespočívá pouze v udržování zbývajícího zůstatku na bankovních účtech dlužnice (ohrožovaného navíc inflačními vlivy), ale je třeba – pokud možno – zabránit možné ztrátě hodnoty majetkové podstaty jako celku, přičemž dle názoru soudu – již dříve zmiňovaného – by jako nejlepší prevence uchování hodnoty majetkové podstaty (a to ze všech možných perspektiv – včetně prevence kriminality apod.) fungovalo obnovení provozu.

Podle předsedy prozatímního ale není jisté ani to, že by neprovozovaná dráha do příštího roku ztratila na své hodnotě. Bylo by proto podle něho nanejvýš žádoucí, aby osoba s dispozičním oprávněním (Boris Čajánek, předseda správní rady – pozn. red. ) toto vše konečně již odborně zhodnotila a sdělila PVV svoji představu a analýzu návratnosti případných investic do obnovení provozu. To se ale dosud nestalo a prozatímního tak nemá v tomto směru o čem rozhodovat.

Další provoz firmy pokládala za neudržitelný také insolvenční správkyně (více zde). V minulosti prošly Jindřichohradecké místní dráhy bankovní exekucí (více zde). Obnovení provozu by podle soudu zhodnotilo majetkovou podstatu (více zde). Čajánek nesdělil věřitelům ani představu o obnovení provozu (více zde), ale slíbil Jihočechům jízdní řády pro letošní rok (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů