Obnovení provozu by podle soudu nejlépe zachovalo hodnotu majetkové podstaty úzkokolejky

Insolvenční soud se na březnovém jednání podivil, že stále ještě není majetek Jindřichohradeckých místních drah pojištěn a přístup v tomto směru hodnotí jako liknavý a velmi rizikový, ačkoliv na to upozorňoval již před bezmála měsícem, Předseda prozatímního věřitelského výboru (PVV) uvedl, že ani insolvenční správkyně nebyla v tomto směru po dobu, kdy měla dispoziční oprávnění, dostatečně činná a majetek nepojistila.

Jindřichohradecká úzkokolejka je mimo provoz od loňského podzimu, kdy vypršelo pětileté povolení provozu od Drážního úřadu.

Soud odmítl hodnotit situaci v období, kdy ve věci rozhodovala předchozí zákonná soudkyně, ale neodpustil si v souvislosti s poslední poznámkou předsedy PVV připomenout, že to není insolvenční správkyně (s cca 2měsíční dispozicí k majetkové podstatě), kdo by snad byl zodpovědný za úpadek dlužnice, ale je to toliko dlužnice sama, respektive její vedení, kdo byl v předinsolvenční době (a rovněž i po většinu doby probíhajícího insolvenčního řízení) zodpovědný za ekonomické vedení dlužnice.

Může jít o obrázek 4 lidem , stojícím lidem a indoor

Předseda PVV zmínil i to, že insolvenční správkyně poměrně dlouho připravovala podklady pro přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Soud potvrdil, že insolvenční správkyně již podklady pro schůzi věřitelů předložila, soud je nyní studuje a předpokládá, že schůze věřitelů by se mohla uskutečnit v horizontu cca šesti až osmi týdnů.

Soud připomněl i základní účel insolvenčního řízení, kterým je co nejvyšší uspokojení věřitelů. S tím souvisí i soudem opakovaně deklarovaná péče a komplexní ochrana (hodnoty) majetkové podstaty, která nepochybně nespočívá pouze v udržování zbývajícího zůstatku na bankovníchúčtech dlužnice (ohrožovaného navíc inflačními vlivy), ale je třeba – pokud možno – zabránit možné ztrátě hodnoty majetkové podstaty jako celku, přičemž dle názoru soudu – již dříve zmiňovaného – by jako nejlepší prevence uchování hodnoty majetkové podstaty (a to ze všech možných perspektiv – včetně prevence kriminality apod.) fungovalo obnovení provozu.

Podle předsedy PVV ale není jisté ani to, že by neprovozovaná dráha do příštího roku ztratila na své hodnotě. Bylo by proto podle něho nanejvýš žádoucí, aby osoba s dispozičním oprávněním toto vše konečně již odborně zhodnotila a sdělila PVV svoji představu a analýzu návratnosti případných investic do obnovení provozu. To se ale dosud nestalo a PVV tak nemá v tomto směru o čem rozhodovat.

Další provoz firmy pokládala za neudržitelný také insolvenční správkyně (více zde). V minulosti prošly Jindřichohradecké místní dráhy bankovní exekucí (více zde). Čajánek nesdělil věřitelům ani představu o obnovení provozu (více zde), ale slíbil Jihočechům jízdní řády pro letošní rok (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů