(DOKUMENT) Předžalobní výzva právníka Ondruše městu Jihlava

Bývalý právní zástupce Statutárního města Jihlava adresoval městu Jihlava předžalobní výzvu ke zveřejnění textu odpovědi k výrokům tajemníka Magistrátu města Jihlavy.

Text dokumentu Judr. Radka Ondruše o kterém bude primátorka města Karolína Koubová informovat zastupitele města Jihlavy:

Dne 27. zveřejnil tajemník Magistrátu statutárního města Jihlavy Evžen Zámek na webových stránkách města tiskovou zprávu jejímž obsahem je celá řada nepravdivých údajů vztahujících se jednak k mé osobě advokáta, jednak k činnosti advokátní kanceláře, která je jako obchodní společnost samostatnou právnickou osobou. (https://jihlava.cz/doktor-ondrusnerespektoval-vuli-mesta-a-neplnil-ani-pokyny-byvaleho-primatora/d-537457/p1=103430).

Tuto tiskovou informaci pak obdržel rovněž deník Jihlavské listy, který ji zveřejnil následující den, tedy 28.2.2020. K mému následujícímu telefonickému dotazu primátorka Jihlavy konkludentně potvrdila, že se nejednalo o soukromou iniciativu jmenovaného.

Předmětnou tiskovou zprávu jmenovaný zveřejnil jako tajemník magistrátu Statutárního města Jihlavy (MMJ). Vzhledem k tomu, že se v citované tiskové zprávě tajemník vyjadřuje k výkonu veřejné zprávy v přenesené působnosti, odpovídá po této stránce za jeho jednání Česká republika a to postupem dle zák.č. 82/1998 Sb. obdobně jako v podobném případě odpovídala za výroky prezidenta republiky. Vůči ní, jmenovitě vůči ministerstvu vnitra budou podniknuty další právní kroky.

Nicméně tajemník Zámek své nepravdivé údaje zveřejnil cestou webových stránek Statutárního města Jihlavy (SMJ), jakožto územně samosprávného celku, který za obsah těchto webových stránek odpovídá. Z tohoto důvodu tímto

žádám

o zveřejnění přiloženého vyjádření naší advokátní kanceláře a to

– připojením k tiskové zprávě tajemníka MMJ Evžena Zámka ze dne 27.2.2020 jako jeho součást a to nejpozději do 2.3.2020.

  • předložení zastupitelům na jednání Zastupitelstva města Jihlavy dne 2.3.2020 jako materiál daný jim na vědomí

Přiložené vyjádření, nechť je zveřejněno stejným způsobem, jako předchozí vyjádření naší advokátní kanceláře k tiskovému prohlášení vedení města ze dne 9.7.2019. (https://jihlava.cz/ tiskove-vyjadreni-vedeni-mesta-jihlavy/d-533758/p1=103430) a to připojením za text tiskového prohlášení tajemníka.

Jen pro úplnost uvádím, že obsah tiskové zprávy tajemníka Zámka popírá mimo jiné citovanou tiskovou zprávu vedení Jihlavy ze dne 9.7.2020 a to v části týkající se důvodů výpovědi smlouvy s naší advokátní kanceláří.

V podrobnostech pak pro stručnost odkazuji s důvody pro které spatřuji tiskovou zprávu tajemníka Zámka lživou, na obsah vlastního přiloženého vyjádření (dokument zde).

Tuto výzvu o zveřejnění přiloženého vyjádření považujte za výzvu předžalobní, kdy marným uplynutím uvedených lhůt bude zvážena možnost soudního ochrany jak osobnosti mé tak dobrého jména a pověsti naší advokátní kanceláře.

Ve vztahu k Jihlavským listům je v současnosti postupováno obdobně v rámci zákonem garantovaného práva na odpověď podle tiskového zákona, které bylo z naší strany uplatněno.

Další postup statutárního orgánu SMJ dle zák.č. 312/2002 Sb. tímto není dotčen, stejně tak jako povinnost postupu dle zák.č. 14 s.ř., neboť předmětnou tiskovou zprávou vyjádřil tajemník svůj jasný poměr k mé osobě, a to s účinky pro všechna správní řízení vedená před správnímu úřady v působnosti MMJ, kde jsem v rozhodné době působil, či dosud působím jako zmocněnec účastníků řízení Tímto jsou z takových řízení postupem dle ust. § 131 odst. 4 vyloučeny všechny oprávněné úřední osoby v jeho řídící působnosti při současné povinnosti věc předložit k delegaci nadřízenému správnímu úřadu, na což tímto výslovně upozorňuji.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů