Jamné řeší energetickou budoucnost, chce jít vlastní cestou

Obec Jamné na Jihlavsku disponuje přírodními podmínkami, které z ní činí atraktivní oblast pro budování elektráren. Průměrná roční spotřeba obce Jamné včetně domácností a podnikatelů činí lehce přes 2500 MWh elektrické energie. Žije zde necelých šest set obyvatel.

Z výsledků technicko-ekonomické studie, které si obec Jamné nechala vypracovat od
společnosti UNICONN CZ, vyplývá, že vybudování větrné elektrárny má optimální
potenciál až 7800 MWH ročně.

Potenciál přírodních zdrojů výrazně převyšuje potřeby obce Jamné, i proto obec uvažuje o jeho dalším ekonomickém využití. Technicko-ekonomická studie bere v potaz nejen ekonomické, ale také občanské aspekty výstavby technologického parku v katastru obce. Cílem studie je kromě zjištění energetického potenciálu daného území také zhodnocení veškerých rizik, které se s výstavbou elektráren pojí. Dalšími z důležitých faktorů, které studie řeší, jsou výpočty, do jaké míry je reálné mít výstavbu i chod elektrárny pod kontrolou.

V neposlední řadě a jednou z priorit obce bude zajištění minimálního dopadu na životy a pohodlí občanů, a to nejen těch z Jamného, ale i z přilehlých obcí.

„Developeři již v roce 2018 projevili o výstavbu větrných elektráren v našem katastru veliký zájem. Po obecním referendu konaném v roce 2019, kdy naši občané rozhodli výrazným poměrem proti, byla všechna jednání o možné výstavbě ukončena. Nicméně od té doby se energetika zásadním způsobem posunula. V technicko-ekonomické studii pro naši obec je zohledněno více faktorů, nejen ty ekonomické. Zastupitelé obce Jamné dobře vědí, že názor spoluobčanů je důležitý, také proto budou jejich vyjádření ve studii zohledněna. Budování významné energetické infrastruktury není jenom o rychlém ekonomické růstu. Snažíme se najít nejvhodnější řešení a často diskutujeme, jak vůbec přistoupit k současné situaci. Pokud se rozhodneme začít projekt výstavby technologického parku řešit aktivně, bude důležité v co
nejmenší míře omezit pohodlí a životy občanů, kterých se výstavba a následný provoz dotkne,“
říká starosta obce Jamné Ľuboš Varhaník.

Podle odhadů může obec dosáhnout až na trojnásobek energie, než kterou sama spotřebuje. Z tohoto důvodu developeři i investoři projevují dlouholetý zájem na výstavbu větrných elektráren v Jamném i v okolních obcích. Proto si obec nechává prověřit u společnosti Uniconn proveditelnost investičních záměrů výstavby technologického parku na svém katastrálním území.

V neposlední řadě chce mít obec Jamné konkrétní podklady o možnostech výstavby pro budoucí jednání se starosty okolních obcí, v rámci mikroregionu, případně s úřady a krajskými orgány.

„Zastupitelstvo obce Jamné nechce nechat nic náhodě. Studie se skládá z několika menších částí, které zpracovávají různá data. Ze statistických údajů hodnotíme současnou spotřebuelektřiny, zemního plynu a ostatních zdrojů poskytující teplo. Dělíme to dále na domácnost, podniky a obec. Z toho nám vyšla faktická data a predikce, na které lze stavět rozhodnutí dlouhodobě smysluplnépro všechny,“ vyjadřuje se ke studii Kateřina Vašků, vedoucí týmu zpracovatelů UNICONN CZ.

Proměnlivost ekonomiky a vliv Evropské unie je nepopiratelný ve všech aspektech života.
Aktuálně se veliká pozornost upírá na udržitelnost, environmentální a sociální vlivy firem i
společnosti. Cílem studie a potenciální výstavby elektráren není jenom naplnění zelené dohody
od Evropské unie. Apelují na nejvyšší možnou energetickou soběstačnost obcí a využití
ekonomického potenciálu okolí. Vše bez narušení kvality života občanů.


„Zatím stále zvažujeme, jakým směrem se vydáme. Nicméně ta rozhodnutí chceme mít v našich
rukách. Neradi bychom nechali tuto situaci dojít do bodu, kdy například vláda nebo nějaká vyšší
instance rozhodne o výstavbě v místě, kde žijeme a my s tím nebudeme moci nic udělat. Nejen
v posledních měsících jsme této problematice věnovali velké množství času a energie, a i přesto,
že máme určitou představu, jaká cesta by byla pro naši obec nejvhodnější, zdaleka není
rozhodnuto, zdali se nakonec pro výstavu rozhodneme. Výstavba technologického parku je
v našich končinách stále velmi kontroverzní, proto musíme důkladně zvážit všechna pro a proti.
Asi největší výhodou pro všechny může být čerpání dlouhodobě levné energie z lokální
elektrárny. Jednou z možností pro občany i podnikatele je investovat do výstavby a do budoucna
tím tak docílit využívání elektrické energie za minimální náklady. Dobře si uvědomujeme, že
budování elektráren je v dnešních podmínkách během na dlouhou trať. Pokud tuto výzvu
využijeme jako příležitost, bude mít z výstavby obecní elektrárny prospěch celý blízký region.,“
doplňuje starosta Varhaník.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko připravuje založení energetického společenství (více zde). Zájem obcí v okolí Polné o větrný park „Jihlava-sever“ stále trvá, více zde.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů