Jihlavští zastupitelé mají schválit milionovou dohodu se sousedy Horácké arény

Celkem tři miliony korun dostanou tři Společenství vlastníků jednotek v Tyršově ulici jako „bolestné“ za útrapy způsobené demolicí Horáckého zimního stadionu. Dohodu sjednal za město primátor Petr Ryška a radní David Beke a právní zástupce sousedů Jaroslav Homolka.

Dohodu podepíše primátor Jihlavy Petr Ryška přímo s jednotlivými stěžovateli a bude platit pouze v případě schválení milionového „bolestného“ zastupitelstvem města pro jednotlivá Společenství vlastníků jednotek.

Každé Společenství vlastníků jednotek si bude samostatně zajišťovat realizaci konkrétních protiprachových opatření, opravy-úpravy-výměnu oken, výmalby bytů a s tím související náklady na přesun nábytku a úklid v bytech, výmalby chodeb, mytí fasád a jejich drobné opravy, průběžný úklid bytů a společných částí domu od imisí, průběžné mytí oken, zatemnění bytů apod.)

Podle sjednané dohody je stavebník povinen průběžně kontrolovat stav nemovitostí dle harmonogramu zhotovitele stavby a stěžovatelé jsou povinni poskytovat stavebníkovi nezbytnou součinnost pro provádění této kontroly. Stěžovatelé, kteří nebudou v průběhu demolice stavby poskytovat stavebníkovi součinnost k provádění průběžné kontroly stavu nemovitostí, nebudou mít vůči stavebníkovi jakékoliv nároky. ¨¨

O provádění kontrol stavu nemovitostí vyrozumí stavebník stěžovatele vhodným způsobem předem.

Podle informací Občasníku se nepodaří naplnit původní záměr provedení hlavní části demoličních prací v létě, kdy je přerušená výuka v okolních školních budovách.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů