Krajům chybí miliardy korun na sociální služby

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek byl jmenován, aby zastupoval Radu Asociace krajů ČR jako předseda komise pro sociální věci. Ve středu 17. února 2021 se uskutečnilo první zasedání této komise a nejdůležitějším bodem jednání krajských reprezentantů pro sociální oblast bylo financování sociálních služeb.   

Vláda schválila od letošního roku navýšení platových tarifů o 10 % pro profese v přímé péči v příspěvkových organizacích krajů a obcí, případně pro zaměstnance obcí. MPSV zároveň doporučuje, aby stejným způsobem byly navýšeny platy u ostatních zaměstnanců sociálních služeb ve veřejném sektoru a u všech zaměstnanců sociálních služeb v neveřejném sektoru. K tomu už dalo MPSV veřejný příslib, aniž by tento krok předem konzultovalo s kraji. Zároveň nebylo navýšení platových tarifů dostatečně zohledněno v dotaci MPSV do krajských rozpočtů na rok 2021. Kraje jsou proto opět postaveny před situaci, kdy mají financovat sociální služby, aniž by jim na to ze strany státu byly poskytnuty dostatečné finanční prostředky.

Skutečný dopad navýšení platů a mezd byl všemi kraji vyčíslen na celkovou částku 3,3 miliardy korun, přičemž MPSV pro tento účel poskytlo částku pouze 1,6 miliardy korun. Stát tedy nezafinancoval krajům částku 1,7 miliardy korun.

V systému financování rovněž dlouhodobě dochází k tomu, že stát navýší platy a náklady na navýšení platů se snaží pokrýt, ale už se neřeší potřebné navýšení lůžek a úvazků, vznik specializovaných služeb pro dříve neřešené cílové skupiny nebo růst nákladů u transformovaných sociálních služeb. Jednoduše řečeno – na větší objem poskytovaných služeb potřebují kraje logicky větší dotaci. Stát ovšem tuto jednoduchou matematiku nezohledňuje.

S čím se kraje dále potýkají, je nejasné financování sociálních služeb, hrazených dosud v rámci takzvaných individuálních projektů. Jejich výpadky se ve financování sociálních služeb v některých krajích projevují zejména v letech 2020 a 2021. Prostředky z evropských fondů pro plánovací období 2014 až 2020 končí a MPSV zatím tento výpadek financování nepomohlo ani částečně nahradit a na vyhlášení pravidel pro financování z prostředků EU zatím čekáme. Nejedná se přitom o nějaké přechodné projekty, ale o dlouhodobě poskytované sociální služby, u kterých MPSV zhruba od roku 2010 nahradilo státní prostředky evropskými. Pokud bude tento způsob financování prostřednictvím projektů EU pokračovat, nevíme zatím, od kdy a zda budou pro sociální služby v krajích peníze stačit. Pro kraje je to další velká neznámá do budoucna i finanční problém současnosti.

Aktuální částka, o kterou kraje potřebují navýšit souhrnnou dotaci MPSV pro rok 2021, tak byla celkově vyčíslena na 3,03 miliardy korun. Tento požadavek bude hejtman Kraje Vysočina adresovat ministryni práce a sociálních věcí. Kromě toho bude jménem všech krajů prosazovat valorizaci úhradové vyhlášky a spravedlivější rozdělování celkové ministerské dotace do jednotlivých regionů.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů