Kyselův plán: Nemovitosti úzkokolejky má koupit veřejnoprávní subjekt

Věřitelé schválili reorganizační plán zadlužených Jindřichohradeckých místních drah, který předpokládá i převod na veřejnoprávní subjekt těch nemovitostí, které bude veřejnoprávní subjekt po dohodě se strategickým investorem požadovat a to zejména všechny nemovitosti přímo související s dráhou a jejím provozem.

Reorganizační plán předložil menšinový akcionář zkrachovalých Jindřichohradeckých místních drah Jan Kysela, který je zároveň i věřitelem.

Vlastnictví k nemovitostem nabude účinků na základě dohody s veřejnoprávním subjektem promítnuté do reorganizačního plánu a to za cenou obvyklou. Úplata za tuto transakci však bude rozdělena do splátek. Zároveň bude uzavřena nájemní smlouva na tyto nemovitosti a strategický investor zajistí v souladu s pokyny vlastníka (veřejnoprávního subjektu) provoz.

Za veřejnoprávní subjekt je podle zákona považován stát a jeho organizační složky, kraje, obce, jakož i právnické osoby, které byly založeny nebo zřízeny zvláštním právním předpisem, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Nádražní budovy nezbytné pro provoz místní dráhy tak budou patrně kupovat města a obce podél osmdesáti kilometrové trati úzkokolejky. Logiku by dával i společný nákup prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Jindřichohradecká úzkokolejná dráha.

Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár a předseda spolku obcí Jindřichohradecká úzkokolejná dráha vyjádřil ostrý nesouhlas s jednáním o nákupu nemovitostí úzkokolejky s tím, že obce na podobnou transakci nemají peníze. Připustil teoretickou možnost vlastnictví infrastruktury veřejnoprávního subjektu za symbolickou nákupní cenu. Vlastnictví drážních nemovitostí a kolejí veřejnoprávním subjektem by značně usnadnilo čerpání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

I starosta Nové Bystřice Jiří Zimola odmítl spekulace, že by se město Nová Bystřice vážně zabývalo myšlenkou nákupu místního nádraží ať už jednorázovou platbou nebo na splátky. „Obce a města na obou větvích úzkorozchodné trati na Jindřichohradecku jsou připraveny jednat o znovuobnovení provozu a spolupráci na tom. Současně zůstává v platnosti jejich stanovisko, že jsou připraveny iniciovat jednání s kraji (Jihočeským a Vysočinou) a státem ohledně možnosti společného budoucího vlastnictví drážní infrastruktury, nikoliv však tak, že by obce byly jedinými vlastníky nebo že by obce měly krýt ze svých zdrojů pohledávky věřitelů JHMD a.s. Očekáváme, že nám budou v nejbližší době představeny bližší podrobnosti, ke kterým se budeme moct vyjádřit,“ dodal starosta Zimola.

Starosta Kunžaku Petr Král slyšel informaci o možném nákupu nemovitostí úzkokolejky v rádiu, ale odmítl, že by obec měla sama zájem o nákup nádraží. „Peníze potřebujeme jinde na zvelebení obce, provoz úzkokolejky by ale pomohl turistickému ruchu,“ řekl starosta Král. O možném nákupu nemovitostí s obcí Kunžak dosud nikdo nejednal.

Pohled senátora Jaroslava Chalupského přímo zde. Podle schváleného záměru reorganizace Jana Kysely budou muset být partnerem obce (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů