Reakce České kanceláře pojistitelů na argumenty Spolku odtahových služeb

Spolek odtahových služeb (SOS) zaslal Ministerstvu dopravy dopis s vyjádřením k likvidaci následků dopravních nehod (více zde). Server Občasník požádal o reakci Českou kancelář pojistitelů (ČKP).

Tvrzení: SOS prošly tendrem, ČKP nikoli
Reakce ČKP:
ÚOHS označil řešení Nehodového centra pojišťoven (NCP) za prokonkureční a vhodnější, než zadávání veřejné soutěže. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezúplatné plnění, není veřejná soutěž podle ÚOHS nutná. Naopak veřejná soutěž, ve které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) klade nepřiměřeně vysoké nároky na technické vybavení, automaticky vylučuje z trhu i ty subjekty, které by mohly zajišťovat méně rozsáhlé zásahy (kterých je nejvíce). Vytváří tedy na dálnici fakticky monopolní postavení jednomu velkému hráči. NCP oproti
tomu spolupracuje s celou řadou odtahových služeb, včetně těch technicky nejlépe vybavených pro náročné zásahy.

Tvrzení: Dohoda počítá s tím, že PČR bude volat NCP, ale s PČR nikdo nejedná a není zaručeno, že bude PČR dohodu dodržovat
Reakce ČKP:
ČKP má s PČR memorandum o spolupráci s NCP na jiné úseky silniční a dálniční sítě, Policie je na spolupráci s NCP zvyklá a naopak ji podporuje, což také sdělila dopisem ministrovi dopravy.

Tvrzení: NCP jsou jen zprostředkovatelé a nevlastní žádné odtahové vozidlo
Reakce ČKP:
Systém NCP má velké množství smluvních partnerů, kteří disponují mnohem větším počtem odtahových speciálů než mají odtahové služby sdružené v SOS (cca 2x více).

Tvrzení: Nebude existovat přímý kontakt mezi odtahovou společností a správcem komunikace, aby si domluvili konkrétní kroky, např. kudy odtah přijede k nehodě
Reakce ČKP:
Dispečer NCP komunikuje s policistou, který je na místě a má nejlepší přehled, informace pro odtah tedy budou přesnější a jasnější. O situaci by byly podávány on-line informace ŘSD a jejímu SSUD,
asistence ŘSD může navíc k zásahu kdykoliv přijet a práci monitorovat.

Tvrzení: Ad Memorandum a monopol NCP na silnicích I.II.III. třídy
Reakce ČKP:
Obviňovat NCP, pro které pracuje celá řada odtahových společností, z monopolu a snažit se o to, aby mohla zasahovat jen jedna odtahová společnost správce komunikace, je absurdní protimluv. O monopol se nejedná, protože NCP nikoho z možnosti provádět odtahy nevylučuje. Členové SOS jsou také součástí NCP, neboť pro asistenční služby (“zprostředkovatele”) také pracují. Opět zbývá dodat, že UOHS označuje NCP jako prokonkurenční řešení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů