Bez komentáře! Kraj Vysočina ukončil „vodárenské nevolnictví“ Luk nad Jihlavou

kruh vodaKraj Vysočina vydal průlomové rozhodnutí k provozování kanalizace v Lukách nad Jihlavou. Podle informací Občasníku se může o kanalizaci i čistírnu odpadních vod postarat městská společnost Luk nad Jihlavou.

Kraj Vysočina nechtěl poskytnout žádné bližší vyjádření k úřednímu rozhodnutí, které sám vydal.

„S ohledem na platnou právní úpravu nemáme možnost se k Vámi dotazované skutečnosti vyjádřit. Doporučuji se obrátit např. na společnost, jíž se případ týká“, uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

„„V těchto dnech jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina, zabýváme se jím a vzhledem k tomu, že dosud nenabylo právní moci, zvažujeme, jaké kroky v této věci dále učiníme,“ sdělila tisková mluvčí Vodárenské a.s.  Iva Šebková.

Na rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina měla vliv i nová judikatura Krajského soudu v Brně, který ve svém rozsudku označil vodárenské vztahy v Lukách nad Jihlavou jako „podobné nevolnictví“ (více zde).

Už v roce 2016 zrušil Kraj Vysočina oprávnění Vodárenské a.s. k provozování kanalizace v Lukách nad Jihlavou. Vykonatelnost tohoto rozhodnutí ale dosud nenastala.

Podle názoru Krajského úřadu Kraje Vysočina je po ukončení členství městyse Luka nad Jihlavou projev vůle vlastníka majetku rozhodný projev vůle vlastníka majetku vůči příslušnému správnímu úřadu. Nově mohou Luka nad Jihlavou samostatně provozovat kanalizační řady přímo napojené na čističku odpadních vod. U těchto kanalizačních řadů krajský úřad nepožaduje dohodu Luk nad Jihlavou se SVAKem Jihlavsko o provozování dvou sousedních kanalizací.

Podobné rozhodnutí jako v Lukách nad Jihlavou se dá v dohledné době očekávat i v krajském městě Vysočiny. Jihlava i Luka nad Jihlavou postupují jako bývalí členové SVAK Jihlavsko v úzké součinnosti. K dopisu jihlavského náměstka primátora Jaromíra Kaliny a starosty Luk nad Jihlavou Viktora Wölfla se starosta Telče a předseda představenstva SVAKu Jihlavsko Roman Fabeš odmítl blíže vyjádřit.

 

 

 

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna