Patnáct výhrad města Jihlavy vůči změně technologie Kronospanu

Kronospan je nadnárodní korporace, která podniká v Jihlavě od roku 1994 Její závody se nachází ve třiadvaceti státech světa, zaměstnávají přes 14000 lidí. Firma podniká v oblasti zpracování dřeva a dřevní hmoty, nyní plánuje velké změny v oblasti technologie výroby OSB desek.

Kromě změny významné části vstupní suroviny (místo rostlého dřeva až 50 % recyklovaného dřeva) dojde i k významné změně technologie, týkající se těchto technologických uzlů: instalace nové technologie drcení, třídění a čištění recyklovaného dřeva, třídění a skladování třísek pro výrobu OSB desek (nové kapacity pro třídění a skladování).

Základní změnou bude, že veškerá manipulace s recyklovaným dřevem, vyjma skladování, bude probíhat v uzavřené budově (ve stávajících podmínkách je manipulace prováděna na volné ploše).

Vykládka recyklátu bude prováděna v hale do hlubinného řetězového dávkovacího dopravníku, vynášejícího vyložený recyklát do drtiče. Recyklátové dřevo bude drceno na štěpku, ta bude velikostně roztříděna, malá frakce bude využita při výrobě DTD (dřevotřískové desky), vhodná frakce pro výrobu OSB desek bude dopravena do nového sila o objemu 75 m3 pro rovnoměrné dávkování do třídícího zařízení.

Nové třídicí zařízení sestává z třidiče magnetických kovů, nemagnetických kovů a minerálních příměsí. Všechny přesypy mezi dopravníky a válcovými třídiči budou odsávány čtyřmi odsávacími místy s výkonem 33 200 m3 /h. Po vyčištění bude štěpka uskladněna ve dvou stávajících silech.

Výhrady města Jihlavy vůči nové technologii Kronospanu

 1. již nyní se potýká s častými negativními reakcemi veřejnosti na provoz firmy
 2. již v tuto chvíli firma zpracovává dřevěný recyklát
 3. množství recyklátu má být navýšeno až o 50%
 4. jako riziko vidí skladování recyklátu na otevřených hromadách
 5. dešťové vody, vody ze zkrápění a proplachování materiálu a hasební vody odtékají do Drážního potoka, jehož správcem je Statutární město Jihlava, znečištění Drážního potoka je značné již v současné době, správce vodního toku má obavu z jeho dalšího znečištění
 6. město má obavu z problémů, vzniklých technologickou nekázní
 7. 7. podle názoru DÚSC nelze vyloučit ani to, že se do toku budou dostávat z hasebních a dešťových vod škodlivé látky (výluh z recyklátu)
 8. město má obavu i ze zahoření recyklátu
 9. město upozorňuje na problémy s nedostatkem pitné vody a upozorňuje na to, že firma je jedním z největších odběratelů vody z řadu i technologické vody z řeky a má obavu, že integrovaným povolením daná podmínka přerušit odběr vody z řeky není dodržována a hlídána
 10. město považuje žádost firmy o povolení dvou nových vrtů z hlediska hospodaření se spodními vodami za nevhodnou
 11. město požaduje předložení nového komplexního řešení hospodaření s vodami v rámci areálu, tak, aby nebylo ohroženo fungování města Jihlavy, za nutné považuje vybudování samostatné čistírny odpadních vod, zajišťující vypouštění vyčištěných vod do Drážního potoka,
 12. město napadá nehomogenitu recyklátu a podle jeho názoru může obsahovat i škodlivé látky, které mohou být velmi problematické (jako příklad uvádí železné i neželezné kovy, minerální a další příměsi)
 13. podle názoru města dojde realizací záměru dle Oznámení ke zvýšení hlukové zátěže, požaduje snížení hlukové zátěže
 14. město upozorňuje na integrované povolení, podle jeho názoru má dojít ke zvýšení spotřeby technologické vody (zvýšené prašnosti ve všech fázích výroby)
 15. město nesouhlasí s rozšířením provozu, které může generovat problémy s vodou a považuje za nutné, aby bylo otevřeno a znovu projednáno integrované povolení

Statutární město Jihlava obvinilo firmu Kronospan z nepovolených stavebních úprav (více zde) a odpovědi Kronospanu (více zde). Později se do sporu ještě zapojilo uskupení Fórum Jihlava vedené primátorkou Karolínou Koubovou (více zde). Kronospan ztrácí pověst společensky zodpovědné firmy (více zde).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna