Vize veřejné dopravy kraje Vysočina (2017-2021): Trať č. 212 Zruč n.S.-Ledeč n.S.-Světlá n.S.

vlak železniceTrať 212, součást tzv. Posázavského Pacifiku, lze na území Kraje Vysočina rozdělit do dvou úseků s rozdílnými přepravními charakteristikami. Úsek z Ledče nad Sázavou do Světlé nad Sázavou má vysoký potenciál v zajištění přepravních potřeb v denní dojížďce mezi oběma sídly a do Havlíčkova Brodu. V týdenní dojížďce je pak velmi silný pĜepravní vztah Ledeč nad Sázavou – Praha, který lze vzhledem k trasování železnice přes Světlou nad Sázavou a Kolín zajistit drážní dopravou jen omezeně, přesto dle názoru Kraje Vysočina je vhodné ve Světlé nad Sázavou sledovat návaznosti na rychlíky do Prahy.

V letním období je tento úsek ovlivněn také velmi silnou sezónní poptávkou cestujících s vysokými nároky na kapacitu vlaků a dopravu jízdních kol a spoluzavazadel. Profilové zatížení se pohybuje do 400 cestujících v pracovní dny. Úsek z Ledče nad Sázavou do Zruče nad Sázavou pak nabývá spíše místního charakteru, ovšem s velkým výkyvem v poptávce cestujících v letní sezóně, obdobně jako v předchozím popisovaném úseku tratě 212.

Profilové zatížení je v Kraji Vysočina 300 cestujících v pracovní dny. V prvním úseku ze Světlé do Ledče nad Sázavou je nabízeno 11,5 páru osobních vlaků v pracovní dny, 9 v sobotu a 10,5 páru v neděli. Z toho 3 páry vlaků v pracovní dny, 2 v sobotu a 2,5 páru v neděli jsou trasovány přímo z/do Havlíčkova Brodu, a to zatím spíše z technologických příčin než z důvodu zajištění přímého spojení v přepravních špičkách.

Ve druhém úseku z Ledče do Zruče nad Sázavou pak 12,5 páru osobních vlaků v pracovní dny a 9 o víkendech. Vozba spočívá na bedrech motorových vozů ř. 910 a přívěsných vozů BDtax, do provozu zasahují také motorové jednotky ř. 814 a ř14.2 a ojediněle též MV ř. 941 Regiospider.

Střednědobý výhled ʹ2019 – 2021

Kraj Vysočina usiluje o zavedení přímé linky osobních vlaků Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod, která rychle a komfortně zajistí nejen přepravní vztah Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, ale také významný přepravní vztah Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod a zejména rozhodující přepravní vztah Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod.

Pro tuto relaci je velmi zajímavá zastávka Světlá nad Sázavou město, která se nachází na trati 212 nedaleko středu města a centra osídlení, na rozdíl od excentricky umístěné železniční stanice ležící na samé východní periferii města. Linka bude provozována ve dvouhodinovém taktovém intervalu, ukotveném v sudou celou hodinu ve Světlé nad Sázavou. V pracovní dny po dobu ranní a odpolední přepravní špičky bude linka provozována v jednohodinovém intervalu. V časech přepravních špiček ve směru z Ledče do Prahy a zpět bude taktová symetrie vychýlena, aby linka vhodně zajistila těsné vazby s rychlíky v příslušném směru.

Jízdní řád osobních vlaků na trati Ledeč nad Sázavou – Zruč nad Sázavou pak může být podřízen požadavkům Středočeského kraje. Kraj Vysočina však upřednostňuje řešení, které umožní vytvoření návazností mezi oběma linkami v Ledči nad Sázavou, přičemž linka směr Zruč nad Sázavou bude trasována nejméně do přepravního bodu Zruč nad Sázavou zastávka. Požadavky na rozvoj železniční infrastruktury Kraj Vysočina podporuje zřízení výhybny „Smrčná“, která umožní přesun systémového křižování linky Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou ze Světlé nad Sázavou do traťového úseku Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou. Cílem tohoto opatření je dosažení oboustranných směrových vazeb ve Světlé nad Sázavou s linkou R9 do/z Prahy. Dalším důvodem je vyčerpaná kapacita dráhy v předmětném traťovém úseku při zavedení taktového intervalu 60 min.

Kraj Vysočina požaduje odstranění propadů rychlosti na trati Světlá nad Sázavou – Zruč nad Sázavou včetně zvýšení traťové rychlosti nejméně v úseku Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou s možností využití rychlostního profilu V130 pro vozidla ř. 841, která budou v tomto úseku nasazována.

Vize tvorby jízdních řádů najdete přímo zde, vize budoucnost úzkokolejky Obrataň-Jindřichův Hradec je přímo zde. Budoucnost hlavní trati z Vysočiny do Prahy přímo zde, trať Havlíčkův Brod-Jihlava-Horní Cerekev-Počátky-Žirovnice přímo zde. Trať Kostelec u Jihlavy-Slavonice přímo zde, trať Obrataň-Pelhřimov-Horní Cerekev je přímo zde, trať Brno-Jihlava je přímo zde, trať Okříšky-Znojmo je přímo zde, trať Havlíčkův Brod-Žďár n.S.-Křižanov-Brno je přímo zde .Trať Žďár n.S-N. Město n. M.-Brno je přímo zde-trať Křižanov-V. Meziříčí-Studenec přímo zde ,  trať Havlíčkův Brod-Pardubice přímo zde, Havlíčkův Brod-Humpolec přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna