Vize veřejné dopravy kraje Vysočina (2017-2021): Trať č.252 Křižanov–V. Meziříčí–Studenec

vlak železniceTrať lze rozdělit do dvou přepravních úseků:

– Křižanov – Velké Meziříčí zastávka;

– a Velké Meziříčí – Studenec.

V prvním úseku Kraj Vysočina od počátku platnosti Jě 2016/2017 přikročil ke koncepční změně, kterou v Křižanově nově sleduje přípoje mezi osobními vlaky v uzlu L:00. Cílem je dosažení lepších přípojových vazeb v regionální dopravě, jak z obcí ležících na trati č. 250 do Velkého Meziříčí, tak ve spojení Velké Meziříčí – Ždár nad Sázavou. Toto spojení je jedinou významnou relací z Velkého Meziříčí, ve které železnice může časově konkurovat nejen veřejné linkové dopravě, ale dokonce i individuální automobilové dopravě. Zachovávání předchozí koncepce s přípoji na R ve směru Brno by neúnosně prodlužovalo přestupní dobu mezi vlaky regionální dopravy, neboť s postupující rozsáhlou rekonstrukcí hlavní tratě budou dálkové vlaky linky R9 Křižanovem projíždět ve stále dřívějších časových polohách (ve směru Brno). Mezi Křižanovem a Velkým Meziříčím je provozováno 12 párů vlaků v pracovní dny a 7 párů vlaků v sobotu a v neděli vedených motorovými vozy ř. 810 a 841. Přepravní zatížení během 24 hodin průměrného pracovního dne činí na profilu cca 300 cestujících. Ve druhém úseku Kraj Vysočina sleduje přípojové vazby mezi osobními vlaky ve Studenci (L:00). Lze říci, že je v něm provozováno 6 párů vlaků v pracovní dny (+ 1,5 párů vlaků v úseku Velké Meziříčí – Rudíkov/Budišov u Třebíče), 5 párů vlaků v sobotu a 4 páry, které jsou vedeny motorovými vozy ř. 810 a 841. Přepravní zatížení je velmi nízké a činí cca 150 cestujících na profilu v průměrný pracovní den.

Střednědobý výhled 2019 – 2021

V severní části tratě bude Kraj Vysočina rozvíjet koncepci s těsnými přípoji v Křižanově mezi vlaky regionální dopravy. Do budoucna bude Kraj Vysočina usilovat o zavedení linky osobních vlaků Velké Meziříčí zastávka – Žďár nad Sázavou.

Jižní část tratě bude dotčena změnou koncepce Ministerstva dopravy na lince R11. Tato změna vyvolá potřebu vedení vlaků z Velkého Meziříčí až do Náměště nad Oslavou, což by mohlo být impulsem k oživení této části tratě.

Požadavky na rozvoj železniční infrastruktury

Zřízení dopravny D3 Velké Meziříčí zastávka

Zřízení nástupiště s normovanou nástupištní hranou ve výšce 550 mm v dopravně Velké Meziříčí zastávka

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Křižanov – Velké Meziříčí

Vize tvorby jízdních řádů najdete přímo zde, vize budoucnost úzkokolejky Obrataň-Jindřichův Hradec je přímo zde. Budoucnost Posázavského Pacifiku přímo zde, hlavní trať do Prahy přímo zde. Trať Havlíčkův Brod-Jihlava-Počátky-Žirovnice přímo zde, trať Kostelec-Slavonice v je přímo zde, trať Obrataň-Pelhřimov-Horní Cerekev je přímo zde, trať Brno-Třebíč-Jihlava je přímo zde, trať Okříšky-Znojmo je přímo zde. Trať Havlíčkův Brod-Žďár n.S.-Křižanov-Brno je přímo zde, Trať Žďár n.S.-N. Město n. M.-Brno je přímo zde, trať Havlíčkův Brod-Pardubice přímo zde, Havlíčkův Brod-Humpolec přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna