Pirátský miliónový fundraising: Hajnová padesát tisíc, Svoboda tisíc, Zachar stokorunu

Piráti mají jak sami tvrdí jasnou vizi pro Vysočinu – regionu, kde inovace, transparentnost a kompetentní vedení tvoří základ pro lepší život všech. Až do podzimu běží na pirátském webu výběr finančních darů na kampaň před krajskými volbami. Cílem je vybrat milion korun. První dar ve výši padesáti tisíc korun zaslala lídryně Hana Hajnová, tisícikorunový dar přidal havlíčkobrodský pirát Jiří Svoboda a stokorunu poslal Michal Zachar.

Piráti na Vysočině podle svých slov „představují dynamickou a inovativní alternativu, která je schopna reagovat na měnící se potřeby a očekávání obyvatel Vysočiny, a to zejména v kontextu rychle se vyvíjejícího moderního světa“.

Pro možné dárce nechybí ani výčet toho, co konkrétně dělali Piráti na Vysočině od roku 2020:

Fotovoltaické elektrárny: Instalace fotovoltaických elektráren na krajské budovy pro energetické úspory a decentralizaci energetiky. Otevřeli jsme debatu o větrných elektrárnách na Vysočině.
Podpora inovací a sociálního podnikání: Podpora znalostní ekonomiky a inovativních firem, projekt Smart Akcelerátor, inovační vouchery, spolupráce s vysokými školami a rozvoj smluvního výzkumu.
Platforma Vodíková Vysočina: Prověřování možností využití vodíku v dopravě, energetice a dekarbonizaci regionálních firem.
Akademie sociálního podnikání: První akademie sociálního podnikání, integrace sociálních podniků do krajských zakázek a spolupráce s odbornými školami.
Sousedské dětské skupiny: Spolupráce na projektu pro rozvoj sousedských dětských skupin a podpora předškolní péče.
Modernizace školství: Aktualizace oborů na středních školách, podpora školních metodiků prevence, krizových situací a školních psychologů.
Digitalizace a přeshraniční eRecept: Digitalizace služeb ve veřejné správě vede k úsporám. Kraj bude mít elektronický stavební deník. Přeshraniční eRecept je nyní možné využít v Polsku a Chorvatsku.
Mezinárodní spolupráce: Rozvíjení aktivit s Tchaj-wanem a Estonskem v oblastech vzdělávání, IT a sportu. Tchaj-wan a Estonsko jsou oba známé svým inovativním přístupem k technologiím a vzdělávání a spolupráce s nimi může přinést pro Vysočinu hodně prospěchu.

Možným dárcům Piráti i představují to, co by chtěli dělat dále ve vedení Kraje Vysočina:

Hana Hajnová – je odhodlaná ještě více rozvíjet své dosavadní úspěchy v oblasti regionálního rozvoje. Její neúnavná práce na řešení různých problematik, např. kolem úložiště radioaktivního odpadu nebo pilotování dětských skupin v regionu.,
Jan Břížďala – prosazuje inovace středoškolské vzdělávací soustavy tak, aby byly nabízeny poptávané obory, jejichž absolventi jsou dobře uplatnitelní v praxi. Současně se chce zaměřit ve školách na podporu duševního zdraví, prevenci či posilování mezinárodních spoluprací.,
Milan Daďourek – se neochvějně zavazuje k aktivní ochraně životního prostředí, krajiny a obnově lesů. Jeho angažovanost a odborné znalosti představují záruku pro zelenější a udržitelnější budoucnost Vysočiny.,
Barbora Pipášová – se intenzivně věnuje oblasti duševního zdraví, prevenci a zdravotnictví. Její snaha o zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro všechny občany je důkazem jejího hlubokého závazku ke zlepšení kvality života v naší společnosti,,
Pavel Knežik – aktivně bojuje proti korupci a je průkopníkem v podpoře digitalizace a IT v obcích napříč Krajem Vysočina. Jeho odhodlání a inovativní přístupy představují novou éru transparentnosti a efektivity v našem regionu..

O stratégovi pirátské kampaně čtěte více přímo zde. O novém mediálním manažerovi Pirátů na Vysočině, co se nechal zplnoletnit v šestnácti letech, čtěte více přímo zde. Strategii Pirátů pro krajské volby tvoří expert z Žít Brno (více zde). Farmář Daďourek odchází z krajské kandidátky dělat náměstka na ministerstvo zemědělství (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů