Top tématy Veřejného fóra Vysočiny propagace lokálních potravin a ochrana krajinného rázu

V pořadí už sedmé jednání Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina přimělo sdílet názory o celokrajských tématech a předat je k řešení krajské samosprávě zhruba stovku účastníků.

Výsledkem široké debaty odborníků z řad zájmových sdružení, podnikatelů a vzdělávacích subjektů i zástupců veřejnosti bylo definování tzv. 10P resp. 10 priorit.

„Už během diskuze u odborných stolů bylo jasné, že mezi TOP tématy bude figurovat otázka duševního zdraví, potřeba propagace lokálních potravin nebo téma moderních technologií na školách. Jsem ráda, že toto bylo například téma, které rezonovalo mezi dospělými i u stolu mladých. Diskutovala se jak nutnost zapojit do výuky více moderních technologií a poučení učitelů, jak je používat, tak potřeba změny stylu výuky a zaměření na zdroje informací před memorováním,“ říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Veřejné elektronické ověření vybraných problémů proběhne formou ankety zveřejněné na www.kr-vysocina.cz do několika týdnů. Veřejnost o něm bude informována a požádána o sdílení názoru.

TOP10 témat Veřejného fóra Kraje Vysočina 2023:

1-2. Propagace lokálních potravin Kraje Vysočina tzn. „od vidlí po vidličku“ a při realizaci krajských investic upřednostňovat dřevo jako stavební materiál

1-2. Nepřipustit narušování krajinného rázu Vysočiny (větrné elektrárny, velkoplošné fotovoltaiky, VRT)

  1. Podpora psychického zdraví obyvatel, zejména zranitelných skupin (děti, senioři)
  2. Zapojit do výuky více moderní technologie a poučit učitele, jak se s nimi pracuje
  3. Nedostatečné investice Kraje Vysočina do veřejné infrastruktury sloužící cestovnímu ruchu a rozvoj cyklostezek
  4. Výstavba vysokorychlostních tratí a modernizace navazujících tratí
  5. Finančně podpořit vznik druhově pestrých lesů po kůrovcové kalamitě a tím zvýšit mimoprodukční funkce lesa
  6. Změnit styl výuky a zaměření na zdroje informací (více než memorování)
  7. Zintenzivnit odkup pozemků za účelem zajištění ochranného managementu a zadržení vody v krajině
  8. Zlepšovat dostupnost služeb, včetně sociálních, informovanost o nich s cílem řešit dopady stárnutí populace

Podle informací Martina Hyského, předsedy Výboru pro strategické projekty Zastupitelstva Kraje Vysočina, byla Vysočina v roce 2010 prvním regionem ČR, kde proběhlo veřejné fórum, před dvěma lety se kraj pustil, opět jako první, do uspořádání Veřejného fóra přes on-line platformu. Nástroj, který se v době pandemie stal nedílnou součástí bezpečného kontaktu a částečně nahradil osobní jednání, tak posloužil dobré věci a umožnil kraji pokračovat v osvědčené praxi – veřejné diskuzi. Letos na Vysočině Veřejné fórum proběhlo opět formou tradiční tedy z očí do očí.

Stejně jako u předešlých ročníků bude aktuálnost definovaných témat prověřena veřejnou anketou. „Cílem elektronické ankety, kterou Kraj Vysočina zveřejní během několika týdnů na svých www stránkách i Facebookovém profilu, bude zjistit názor veřejnosti na vybrané priority a také zjistit, které náměty na úrovni kraje vidí širší veřejnost jako nejdůležitější. Srovnáním názorů občanů a odborníků dojde ke správnému pochopení toho, co nás v kraji trápí a co společně můžeme ovlivnit a řešit,“ říká náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Kraj Vysočina má potenciál pro výstavbu stovek větrných elektráren (více zde), nejčastější dotazy obyvatel Vysočiny na experty ČEZu jsou přímo zde. O propadu výstavby nových bytů čtěte více přímo zde. Pro zájemce o dostupné bydlení bude možnost koupě dokončených nových bytů například v Třešti (více zde). O omezení firemních benefitů pro zaměstnance čtěte více přímo zde. Zájem obcí v okolí Polné o větrný park „Jihlava-sever“ stále trvá, více zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů