Kyselův plán: Partnerem obnovení provozu úzkokolejky musí být svazek obcí, pouhý spolek nestačí

Zástupce věřitelů zkrachovalých Jindřichohradeckých místních drah Jan Kysela začal seznamovat zástupce zapsaného spolku obcí Jindřichohradecká úzkokolejná dráha se záměrem letního obnovení provozu. Termín rozjezdu úzkokolejky je stanoven na první sobotu v červnu. Podle Kyselova plánu nový strategický investor převede na veřejnoprávní subjekt ty nemovitosti, které bude veřejnoprávní subjekt po dohodě se strategickým investorem požadovat a to zejména všechny nemovitosti přímo související s dráhou a jejím provozem.

Vlastnictví k drážním nemovitostem nabude účinků na základě dohody s veřejnoprávním subjektem promítnuté do reorganizačního plánu a to za cenou obvyklou. Úplata za tuto transakci však bude rozdělena do splátek. Zároveň bude uzavřena nájemní smlouva na tyto nemovitosti a strategický investor zajistí v souladu s pokyny vlastníka (veřejnoprávního subjektu) provoz. Nájemní smlouva na tyto nemovitosti bude uzavřena nejméně v takové výši, aby nájemné a jiné činnosti související s provozem bezpečně pokryly tyto splátky.

Tímto krokem nabyde veřejnoprávní subjekt majetek v reálné hodnotě bez toho, aniž by musel vynaložit předem vlastní prostředky.

Konkrétní podmínky a ošetření rizik veřejnoprávního subjektu budou detailně řešena v rámci reorganizačního plánu. Toto řešení v konkursu není možné, když veřejnoprávní subjekt by musel za nemovité věci zaplatit tržní (obvyklou) cenu v řádu desítek milionů korun českých neprodleně.

Především ale Kyselův plán vyžaduje, aby obce podél trati úzkokolejky založily nový veřejnoprávní subjekt. Zapsaný spolek Jindřichohradecká úzkokolejná dráha svou formou vůbec nevyhovuje plánům na obnovení letního provozu s kterým Jan Kysela počítá od prvního června.

“ Popsána myšlenka, má smysl, ovšem řešit teď termíny a právní formu je brzo, protože zatím nejsou stále všechny informace k dispozici. Přílišný optimismus může být spíše ke škodě, vždy je potřeba zachovat racionální přístup a počítat i z možnosti, že proces nebude jednoduchý,“ uvedl jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

„Velmi záleží, kdo bude ten investor, aby byl schopen navázat partnerství a spolupráci s ostatními subjekty (obce, kraj, Státní fond dopravní infrastruktury, zaměstnanci dílen, zákazníci, podnikatelská veřejnost), protože jejich finanční podpora tvoří většinu příjmů úzkokolejky. Myslím si, že současní majitelé natolik svými výsledky, chováním a jednáním zklamali důvěru, že už nikdo v této konstelaci do patnáctiletých smluv nepůjde. Nevidím náboj, nadšení a tudíž perspektivu nové generace dobře fungující úzkokolejky. Na mě to působí dojmem komplikovaného obchodního vztahu, propletenosti smluv a fungování na bázi právníků. Pokud to celé není vůbec jen zdržovací manévr. Nová úzkokolejka potřebuje dobrý nápaditý byznys model marketingově sladěný s partnery, jednoduchý transparentní vztah a seriozní spolupráci, která bude naplňovat očekávání objednatelů a zákazníků. Tedy seriozní investor s bankéřem za zády, který odkoupí JHMD a následně si bez problémů plácne s ostatními na funkční partnerství a dodávku objednaných služeb. Tzn letní turistický provoz + základní obslužnost podél celé tratě, aby bylo možno čerpat příspěvek ze SFDI na údržbu trati,“ řekl jindřichohradecký senátor Jaroslav Chalupský.

Jednání spolku obcí na trati úzkokolejky s tvůrcem reorganizačního plánu už začalo (více zde). Předseda spolku obcí a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár prakticky okamžitě po oznámení výsledků schůze věřitelů odmítl informaci o možném získání infrastruktury dráhy do vlastnictví spolku (více zde), nesouhlas vyjádřil i Kraj Vysočina (více zde). Pohled senátora Jaroslava Chalupského přímo zde. Místostarosta Kamenice nad Lipou viděl letní jízdní řády (více zde). Senátor Chalupský představil vlastní řešení obnovení provozu úzkokolejky (více zde). Podle schváleného záměru reorganizace Jana Kysely budou muset být partnerem obce (více zde). Kysela začal měnit organizační strukturu zadlužené firmy (více zde). O složení nové správní rady čtěte více přímo zde. Zaměstnanci úzkokolejky podpořili nové vedení v čele s Kyselou a Píšalou (více zde).

Poraďte starostům měst a obcí na úzkokolejce, jak se postavit ke Kyselově plánu?

Jedna odpověď
  1. Petr Ziegler

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů