EXKLUZIVNĚ: Gepard Express chce jezdit po úzkokolejce až šestkrát denně!

Jihočeský kraj jednal se společností Gepard Express podnikatele Alberta Fikáčka o konkrétních možnostech obnovení provozu na úzkokolejné dráze z Jindřichova Hradce do jihočeské Nové Bystřice a do Kamenice nad Lipou na Vysočině, což je první zastávka mimo jihočeský kraj.

Jednáním na jihočeském hejtmanství předcházely společné rozhovory zástupců firmy Gepard Express se zástupci Jindřichohradeckých místních drah za přítomnosti starosty Jindřichova Hradce.

Na těchto jednáních, v koordinaci s insolvenčním správcem, došlo k dohodám o postupu pro získání úřední povolení k provozování dráhy před letní sezonou a patřičné bezpečnostní osvědčení.

Zástupci Jindřichohradeckých místních drah také projevili vůli k dočasnému provozování dráhy samotné a také k možnému nájmu kolejových vozidel společnosti Gepard Express. Přístup na obě regionální tratě úzkokolejné dráhy je nárokový a poplatek za užití dráhy regulovaný, nicméně za předpokladu platného úředního povolení.

Nabídka firmy Gepard Express pro Jihočeský kraj byla koncipována tak, aby zatěžovala rozpočet Jihočeského kraje co nejmenší měrou, umožnila přímé zadání, umožnila provoz bez využití M27, ale zároveň aby pomohla správci infrastruktury vytvořit podmínky pro čerpání prostředků na provoz a údržbu z fondu SFDI. Je ovšem na správci infrastruktury, zdali toho využije.

Prozatím jednání firmy Gepard Express s JHMD o výši ceny nájmu kolejových vozidel nebyla ukončena. Nicméně rozsah možných cen, se kterými je společnost Gepard Express je ochotna souhlasit, odpovídají tržním cenám.

Výše kompenzace, ale v žádném případě nepřesáhne hladinu z roku 2022 a to 138,32 Kč/vlkm, což odpovídá výši kompenzace 6 653 468,64 Kč, nebo nižší v závislosti na jednáních o ceně nájmu.

Podle informací Občasníku je nabídka majitele firmy Gepard Express Alberta Fikáčka koncipována tak, aby případná objednávka ze strany Jihočeského kraje byla možná v režimu přímého zadání, tzn. do 50 tis. km a 10 mil. Kč. Konkrétně hodnoty budou předmětem dalšího jednání, navrhovaná varianta počítá s 48 102 km a s kompenzací 6 653 468,64 Kč bez DPH za rok 2023, nebo méně, dle podmínek dalších podmínek. Nabídka je koncipována tak, aby umožnila správci infrastruktury částečné financování z fondu SFDI.

Trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
● 4 páry vlaků: od 1.7. do 31.8. a dny pracovního klidu a 29.9., mimo 24.12.
● 2 páry vlaků: pracovní dny od 1.9. do 31.12.

Trať Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou
● 3 páry vlaků: pracovní dny od 1.9. do 31.12. mimo 29.9.
● snaha firmy Gepard express bude domluvit se s krajem Vysočina na komplementární objednávce na tomto úseku u spojů pokračujících do Obrataně v letní sezóně, bude však záležet na společných jednáních.

Majitel firmy Gepard Express po jednání na jihočeském hejtmanství ocenil přístup vedení kraje k obnovení provozu (více zde), také vyjádřil naději na rozjezd úzkokolejky do léta (více zde). Do konkursu Jindřichohradeckých místních drah vstoupilo Státní zastupitelství (více zde) a souhlasilo s omezením dispozičních práv (více zde), s kterým ale nesouhlasil majitel zkrachovalé firmy Boris Čajánek (více zde). Soud rozšířil věřitelský výbor ze tří na pět členů, většinu mají stát a jeho organizace (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů