Vedení JHMD rezignovalo na efektivní řízení úzkokolejky

Na konci května budou rozhodovat věřitelé Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) o dalším osudu Jindřichohradeckých místních drah. Insolvenční správkyně na dotaz soudu k rozsahu a udržování hodnoty majetkové podstaty uvedla, že vedení JHMD zcela rezignovalo na efektivní provoz podniku.

Měsíční náklady na provoz podniku JHMD insolvenční správkyně vyčíslila zhruba na 600 až 750 tis. Kč (jen náklady na zbývající zaměstnance činí cca 600 tis. Kč měsíčně), přičemž jediným jí známým příjmem bude nyní fakturace ve výši 127 tis. Kč ovšem za zakázku realizovanou již nejpozději na přelomu února/března 2023 (v březnu ani v dubnu 2023 již žádnou novou činnost dílna nevykazovala). Znovu zopakovala, že dílna, pokud by měla zakázky, které dlužnice nezajišťuje, by si minimálně na svůj provoz vydělala, a tudíž by nedocházelo ke snižování rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů.

Aktuálně se na účtu majetkové podstaty nachází cca 4 miliony Kč a na účtu dlužnice cca 250 tis. Kč. Přitom ještě na začátku a v průběhu insolvenčního řízení byly k dispozici finanční prostředky ve výši cca až 11 milionů Kč, kdy příjem od krajů činil cca 9 milionů Kč a zakázky dílny a vymožené pohledávky cca 1,5 až 2 milionu Kč.

Pokud jde o úřední povolení provozovatele dráhy (nutné pro každou z obou drah), sdělila poradenská společnost, že vedení JHMD dnes opět předložila nekompletní podklady a žádost Drážnímu úřadu takto podat nelze. Insolvenční správkyně upozornila na to, že k tomu, aby dráhy mohly být provozované, je potřeba ještě i tzv. bezpečností osvědčení. Dle poradenské společnosti je třeba počítat s tím, že získání obou těchto rozhodnutí může trvat až tři měsíce.

Je tedy zřejmé, že vyřízení všech potřebných povolení a osvědčení nelze vinou dlužnice stihnout ještě do nařízené schůze věřitelů a i letní provoz je již významně ohrožen, ať už by jej hodlal realizovat kdokoliv. Proto se insolvenční správkyně domnívá, že by jejich existence byla pro věřitele rozhodně přínosem, když i v případě event. zpeněžování (jako provozuschopného celku) by bylo pro věřitele zajištěno rozhodně vyšší uspokojení z realizovaného výtěžku.

Přestože JHMD deklaruje neustále snahu provoz na drahách obnovit, jedná se dle insolvenční správkyně pouze o verbální snahu (a deklarovanou aktivitu v době před jednáním prozatímného věřitelského výboru), nikoliv o snahu skutečnou, neboť prozatímní věřitelský výbor odsouhlasil postup přes dceřinou společnost dlužnice již na svém jednání 30. 3. 2023, ale doposud nebyla dlužnice schopna ani předložit úplné podklady pro podání žádosti o povolení provozovatele dráhy.

Přitom na existenci zmíněných dvou úředních povolení stojí i případné příspěvky na provozování od krajů, které se kloní převážně k vizi turistického provozu drah, avšak pro finanční podporu od státu je nutný veřejný závazek, který kraje a priori nevylučují, ale ke kterému se ještě nezavázaly, ani závazně nevyjádřily. Je zřejmé, že díky pasivitě dlužnice tak bude i velmi obtížné (ne-li nemožné) ještě v letošním roce čerpat případné dotace ze státního rozpočtu.

Insolvenční správkyně je toho názoru, že přístup dlužnice, která má dispoziční oprávnění, vede k prokazatelnému snižování hodnoty majetkové podstaty v neprospěch věřitelů a není zde naděje na změnu z její strany.

AKTUALIZOVÁNO: Státní zastupitelství navrhuje omezení dispozičních práv předsedy správní rady Borise Čajánka (více zde). Už v únoru soud konstatoval ohrožení majetkové podstaty chováním JHMD (více zde).
Pochybnosti o poctivých úmyslech se objevily už dříve (více zde).
Stížnost zaměstnanců na šéfa Čajánka čtěte přímo zde . Více článků a informací o situaci na úzkokolejné dráze najdete v archivu přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů