Věřitelé jindřichohradecké úzkokolejky jsou k letošnímu obnovení provozu skeptičtí

Letní provoz úzkokolené dráhy Nová Bystřice-Jindřichův Hradec-Kamenice nad Lipou-Obrataň se zřejmě nestihne.

Alespoň trochu dobrou zptrávou je rozhodnutí prozatímního věřitelského výboru Jindřichohradeckých místních drah je do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, respektove do prohlášení konkursu či schválení reorganizačního plánu, prozatimní věřitelský výbor z důvodu právní jistoty nepovažuje za schůdné rozprodávat majetkouvou podstatu.

Provoz úzkokolejky může být řešen pouze vlastními kapacitami Jindřichohradeckých místních drah jako dlužníka a jeho dceřiných společností s příslušnými licencemi (např. ve formě příkazní a koncesní smlouvy), nebo uzavřením dohody s jiným dopravcem o dočasném pronájmu majetku.

Aktuální nastavení dispozičních oprávnění neumožňuje insolvenční správkyni donutit Jindřichohradecké místní dráhy k jakékoliv aktivitě. Pokud by měla plná dispoziční oprávnění sama insolvenční správkyně, ve spolupráci se zvoleným poradcem by byla schopna v reálném termínu tří až tři a půl měsíců zajistit provoz přes dceřinou společnost (Jindřichohradeckými místními drahami na posledním jednání věřitel. zmíněný jeden a půl měsíce je dle názoru insolvenční správkyně naprosto nereálný, neboť nerespektuje ani určité technologické postupy, kdy ani úřední rozhodnutí, ani bezpečnostní opatření nelze zajistit dříve než za jeden měsíc).

Insolvenční správkyně je přesvědčena, že prostředky vydané na obnovení provozuschopnosti dráhy v žádném případě neznehodnotí majetkovou podstatu, naopak, neboť i do budoucna – ať už bude způsob řešení úpadku jakýkoliv, úzkokolejná dráha bez povolení/oprávnění má mnohem menší hodnotu než dráha úředně provozuschopná. Náklad na to odhaduje na asi 330 tis. Kč (cca 304 tis. Kč úřední povolení/osvědčení včetně odměny zvoleného poradce a asi 24 tis. Kč hodnota případně kupované dceřiné společnosti).

Jediný reálný zájemce o provoz dráhy je společnost Gepard Expres SE, která už údajně jednala i se zainteresovanými kraji, a to i pro rok 2023, ale má nyní zásadní výhrady k přístupu vedení dlužnice a nelíbí se mu pasivní resistence dlužnice. (dlužník předložil pouze kalkulaci návratnosti, která počítá s určitou dotací ze strany krajů, ale nepředložil kalkulaci pro případ, že by dráha byla provozována v nájmu společností Gepard Expres, SE, ani variantu, že by dráha nebyla provozována vůbec a jednalo by se tak pouze o případné zhodnocení majetkové podstaty.

Pokud jde vůbec o obnovení provozu úzkokolejné dráhy jako takové, je Prozatzímní věřitelský výbor již poněkud skeptický k tomu, že by se to vzhledem ke lhůtám pro vydání jednotlivých povolení/osvědčení apod. povedlo ještě v letošním roce. To soud překvapuje, neboť nabyl z dosavadního průběhu řízení dojmu, že je to jeden ze společných cílů všech procesních subjektů včetně zejména dlužnice.

Navíc pravidelně provozovaná dráha by mimo jiné nepochybně fungovala i preventivně v rámci zajištění a ochrany celé majetkové podstaty (zatímco dnes se jedná o majetek včetně budov, který dle sdělení insolvenční správkyně kontrolují dva či tři zaměstnanci dlužnice v týdenním intervalu).

Podle předsedy Prozatímního věřitelského výboru ale nikdo v tomto směru žádnou nabídku na provoz v letošním roce nepředložil, od krajů neexistuje příslib, že by takový provoz podpořily, a společnost Gepard Expres, SE jednala dosud pouze s insolvenční správkyní, aniž by jednala s dlužnicí, která má dispoziční oprávnění.

Prozatímnímu věřitelskému výboru není ani známo, zda by společnost Gepard Expres, SE byla vůbec ochotna dráhu provozovat třeba i ztrátově, tedy bez dotací od krajů a Státního fondu dopravní infrastruktury, neboť žádnou takovou nabídku či zájem nezaznamenali.

Členové Prozatímního věřitelského výboru by uvítali, pokud by bylo na jisto postaveno, že obnovení licencí přes případně pořizovanou dceřinou společnost bude z hlediska majetkové podstaty alespoň finančně neutrální, tzn. i v případě, že by se provoz letos neobnovil, byla by takto zhodnocena alespoň majetková podstata.

Další provoz firmy pokládala za neudržitelný také insolvenční správkyně (více zde). V minulosti prošly Jindřichohradecké místní dráhy bankovní exekucí (více zde). Obnovení provozu by podle soudu zhodnotilo majetkovou podstatu (více zde). Čajánek nesdělil věřitelům ani představu o obnovení provozu (více zde), ale slíbil Jihočechům jízdní řády pro letošní rok (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů