Radní Hájek (STAN) neustoupil prosbám senátora Vystrčila (ODS) i opozice, Kraj Vysočina zrevidoval SOKR

Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) je o podklad pro rozhodování správních úřadů, o vodítko pro projektanty a investory a může sloužit jako zdroj informací  pro obce i veřejnost.  Aktualizaci SOKR lze použít též jako jeden ze zdrojů pro Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a pokud to bude legislativou vyžadováno i jako jeden z podkladů pro vymezování tzv. akceleračních zón, tedy území, v nichž by se stavba větrné elektrárny měla povolovat zkráceným a zjednodušeným postupem.

„Potřebujeme předat Ministerstvu životního prostředí podkladový materiál pro následující rozhodování ve správním řízení. Veřejných zájmů máme v území několik, budeme strategii používat ve správních řízeních,“ uvedl radní pro životní prostředí Pavel Hájek.

„Je otázkou, zda-li máme dokument pouze vzít na vědomí, nebo jej schválit,“ nadhodil senátor Vystrčil (ODS). Podle hejtmana dokument SOKR prošel odbornou diskusí v komisi a Radě kraje Vysočina.

„Zastupitelstvo má v kompetenci schvalování dokumentů koncepčního charakteru,“ odpověděl radní Hájek (STAN).

Radní Hájek slibuje posuzování jednotlivých případů, i když SOKR definuje v řadě regionů Vysočiny negativní přístup k povolení výstavby větrných elektráren.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde, okolí Telče přímo zde.

„Vyjma Svratecka jsou v každém regionu Vysočina místa, kde by šlo obnovitelné zdroje postavit,“ řekl krajským zastupitelům vedoucí odboru životního prostředí Kraje Vysočina Roman Slouka.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde. „Vyzkoušel jsem si jako projektant umístění větrné elektrárny v údolí, kde není vidět a kde nefouká,“ prohlásil opoziční zastupitel Radek Zlesák (ANO).

„Není to úplně tak, že by větrné elektrárny musely stát na vrcholu kopce,“ nesouhlasil krajský úředník Slouka.

„Opakovaně jsme deklarovali podporu obnovitelných zdrojů energie na území kraje Vysočina, hledáme cesty ideálně v území, které je nekonfliktní. Konfliktů v území je ale celá řada. Řadu konfliktů jako například kapacita distribuční sítě nebo zájmy Armády nedrží kraj Vysočina v ruce,“ zmínila vicehejtmanka Vysočiny Hana Hajnová (Piráti).

„Nevidím tu odbornou diskusi s veřejností ani se zástupci zastupitelských klubů. Potřebuji více času pro jeho prostudování, slyšeli jsme i obavy ze zmařených investic,“ řekl lídr opozice Martin Kukla (ANO).

Opozičního zastupitele Kukly se zastal i senátor Vystrčil, naopak proti stažení materiálu byl bývalý hejtman Jiří Běhounek (SOCDEM). „Velmi varuji před stažením materiálu jen proto, že nám nějaký spolek napíše, že jsme tajtrlíci“, prohlásil zastupitel Běhounek.

„Vnímám názor Komory obnovitelných zdrojů jako legitimní názor zástupců investorů. Rozumím tomu, že máme krajinu, kterou chceme budovat pro turistický ruch. Nemusíme tento dokument protlačit na sílu koalice, pokud si myslíme, že dokument SOKR je správný, tak ho schvalme. Nemyslím, že bychom měli dokument stahovat, “ řekl hejtman Vítězslav Schrek.

„Chci vědět váhu doporučení dokumentu SOKRu pro správní řízení, byla nám představena večer před jednáním. Proto žádáme o jeho odložení na květnové jednání zastupitelstva,“ žádal lídr opozice Kukla.

„Materiál SOKR byl řádně připraven, měli jste čtrnáct dní,“ reagoval hejtman Schrek (ODS).

Hejtman Schrek ponechal možnost stažení materiálu na radním Hájkovi.

„Rozumím tomu, že nátlakové organizace nechtějí, abychom takový materiál schválili. Nemůžeme ponechat kraj Vysočina ve vzduchoprázdnu,“ trval na projednání SOKRu radní Hájek.

Strategie ochrany krajinného rázu Vysočiny byla schválena pětadvaceti hlasy z pětatřiceti přítomných.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů